21. nov: Kvalitetsbegrepet, kritikken og den frie kunsten

Kritikerlagets tverrfaglige høstseminar tar for seg et delikat begrep… kvalitet. Blant spørsmålene som reises er: Hvilke kulturpolitiske rammebetingelser fordrer den gode, kritiske samtalen om kunst? Og sist, men ikke minst: Hva mener kulturpolitikerne når de snakker om kvalitet?

1. november 2006

Forslaget i årets statsbudsjett om å opprette en egen kvote for arbeidsstipend for kritikere representerer en viktig anerkjennelse av Norsk kritikerlags synspunkt på kritikerens sentrale posisjon når det gjelder formidlingen av kunst, teater, musikk, dans, film og litteratur. Det er kritikerens forpliktelse å se, studere og vurdere det kunstneriske uttrykket. Og det er kritikerens forpliktelse å meddele sine vurderinger i en offentlig samtale om kunsten.
Men hva er egentlig kunstnerisk kvalitet? Hvordan formidler og begrunner dagens kritikere kunstnerisk kvalitet? Hvilke kulturpolitiske rammebetingelser fordrer den gode, kritiske samtalen om kunst? Og sist, men ikke minst: Hva mener kulturpolitikerne når de snakker om kvalitet?


  Presentasjon av de medvirkende:
 • Hanna Hallgren har utgitt diktsamlingene Ett folk av händer (2001) og Burqa (2003). Hallgren er kritiker og kulturskribent for Aftonbladet, og hun arbeider med en avhandling om den lesbiske feminismens fremvekst i Sverige på 1970- og 80-tallet, När lesbiska blev kvinnor.
 • Tove Karoline Knutsen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og medlem av Familie- og kulturkomiteen. Knutsen har tidligere arbeidet som musiker og komponist. Hun var rektor ved Tromsø musikkskole i årene 1987?1988, og perioden 1997?2001 var hun direktør ved Festspillene i Nord-Norge.
 • Yngve Kvistad er teaterkritiker, kommentator og kulturjournalist i VG. Kvistad har bl.a. redigert bøkene Den store revyboka. Håndbok for revy- og teaterfolk (1993) og Stiklestadspelet. Slaget som formet Norge. (2003).
 • Erik Skyum-Nielsen arbeider som lektor ved Københavns Universitet, og fungerer som litteraturkritiker i Information. Skyum-Nielsen regnes som en av Danmarks viktigste kritikere. Han har skrevet flere fagbøker, deriblant Den oversatte klassiker (1997), Engle i sneen: lyrikk og prosa i 90erne (2000) og Dansk litteraturhistorie 1978-2003 (2004).
 • Karin S. Woldseth er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og medlem av Familie- og kulturkomiteen. Woldseth er også medlem av Stortingets delegasjon til Nordisk Råd (2005?2006). Hun har tidligere vært medlem av Bergen bystyre (1999?2001).
 • Erling Aadland er professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Aadland er i år aktuell med boken Farvel til litteraturvitenskapen og aforismesamlingen Ditt uforglemmelige fravær. Han har tidligere utgitt bl.a. And the Moon is High. Noen forsøk på å lese Bob Dylan (1998), Fortelleren og skriveren. En teoretisk og terminologisk oppklaring (2000) og Love itself. Et essay om Leonard Cohens sanglyrikk (2003).
 • Påmelding til kritikerlaget@kritikerlaget.no / tlf. 22 47 24 30 innen 16. november. Medlemmer kan søke reisestøtte ved å henvende seg til kontoret innen 8. november.

Seminaret er støttet av Norsk kulturråd.

 • Program for dagen:
 • 12.00 Registrering og kaffe
 • 12.20 Velkommen
 • 12.30 Foredrag ved Karin S. Woldseth: ?Kritikk, kvalitet og kanon?
 • 13.15 Spørsmål/kommentarer
 • 13.30 Kaffepause
 • 13.45 Foredrag ved Tove Karoline Knutsen: ?Kulturpolitisk kvalitet?
 • 14.30 Spørsmål/kommentarer
 • 14.45 Ettermiddagsmat
 • 15.30 Paneldebatt med påfølgende plenumsdebatt
  I panelet sitter: Hanna Hallgren, Yngve Kvistad, Erik Skyum-Nielsen
  og Erling Aadland
  17.00 Slutt


 • Tid: Tirsdag 21. november kl. 12.00?17.00

 • Sted: Forfatternes Hus, Rådhusgt. 7 i Oslo

 • Seminaravgift: kr 50 (betales ved fremmøte)