22. oktober: Hvor bra er egentlig norsk teater?

Stinker det virkelig? BIT Teatergarasjen og Norsk kritikerlag arrangerer gratis seminar om tilstanden på og i norsk teater i dag.

24. august 2005
Teattter

Hva mener sentrale teaterkritikere om norsk teater? Hvordan er kvaliteten på norsk teater i forhold til nordisk og internasjonalt teater? Er norsk teater blitt bedre? Får norsk teater oppmerksomhet som fortjent? ? I 2001 sa Hans Rossine, den gang anmelder i Dagbladet, at det var mange friteatergrupper han ikke anmeldte fordi de leverte så mye dårlig teater at han beskyttet dem ved å ikke skrive om dem. Hvilken relevans har dette i dagens situasjon?

Bakgrunnen for seminaret er å få i gang en diskusjon omkring kvaliteten på norsk teater og følge opp de tilløpene til debatt som har vært om norsk teater . Aktuelle temaer er blant annet aktualiteten av norsk teater, hvordan norsk teater forholder seg til det samtidige, rekruttering i norsk teater og norsk teaters synlighet i media.

    I PANELET:
  • Jan Landro (BT)

  • Jon Refsdal Moe (Morgenbladet/ 3t)

  • Knut Ove Arntzen (teatervitenskap ved UiB)

  • Therese Bjørneboe (Klassekampen/ Norsk Shakespeare og teatertidsskrift)

  • Yngve Kvistad (VG)

  • Møteleder på seminaret er Ida Lou Larsen (scenekunst.no.


På: Scene USF, Georgernes Verft 12
5011 BERGEN
Den 22. oktober fra 13.00 til 16.00.
Seminaret blir arrangert av BIT Teatergarasjen i samarbeid med Norsk Kritikerlag
  • fri entré