Kritikerlaget

Kalender

24. november: LITTERATURQUIZ i Oslo

Siste quiz før jul!

Kritikerlaget 10. november 2005
Livre
  • Torsdag 24. november kl. 18.00
  • Special guest: Ruth Lillegraven

Dattera til Hagen, 2. etasje (adr: Grønland 10)
Dørene åpner 17.00
Maks 5 deltakere på hvert lag
To runder à 20 spørsmål + Kjempechansen
Bokpremier fra forlagene
Opplesning v/special guest
ps. Quizen vil som vanlig innholde 3-5 temaspørsmål om kveldens special
guest.
Med hilsen fra Quizarrangørene
Harald Simonnæs (Norsk Forfattersentrum)
Kjetil Strømme (Aschehoug forlag)
Asle Aasen Gundersen (Norsk kritikerlag)
Anne Merethe K. Prinos (Norsk kritikerlag)
For henvendelser i forbindelse med Litteratur-quizen:
harald@forfattersentrum.no
(Tel: 23 10 37 85)