420 anmeldelser av bøker for barn og unge i 2009

På seminaret Den andre kritikken på Lillehammer 27. mai, presenterte Guri Fjeldberg hovedfunnene fra sin undersøkelse av barnebokkritikken i 2009. Vi bringer her en oppsummering av de viktigste punktene hun la frem.

Kritikerlaget 07. juni 2010 Litteratur