7.-9. mars: NORSK LITTERATUR, KRITIKK, OFFENTLIGHET

<LINK http://www.kritikerseminariet.nu>Fria Seminariet i litterær kritikk gjester Oslo!
Tre hele dager med forelesninger, debatt, opplesning og filmvisning.
7. ? 9. mars: <LINK http://www.litteraturhuset.no/>Litteraturhuset

11. februar 2008

Fria seminariet i litterär kritik är ett nordiskt forum med stöd av Kulturkontakt Nord, Kungliga Konsthögskolan och Svenska Akademien, för diskussion och forskning kring litterär kritik. Seminariet sammanträder sju helger per år och som samarbetar med tidskriften <LINK http://www.kritiker.nu>Kritiker
Les mer <LINK http://www.kritikerseminaret.nu>her!