8. nov: Utdelingen av Teater- og Musikk-kritikerprisen, Oslo

Utdelingen av årets kritikerpriser innen de ulike scenekunstuttrykkene foretas i <LINK http://underskog.no/sted/360>Presseklubben torsdag 8. november fra klokken 10.

26. september 2007

Seksjon for teater, musikk og dans i Norsk kritikerlag offentliggjør sine kritikerpriser i <LINK http://underskog.no/sted/360>Presseklubben der prismottagere vil være tilstede. Arrangementet er gratis. Og det blir enkel bevertning.