Kritikerlaget

Kalender

Å danse til musikken

Velkommen til samtale om Carte Blanche sin forestilling Echo Flux.

Kritikerlaget 29. april 2019 DansFestspillene

Å danse til musikken

Tid: 24. mai kl. 18.00–19.30
Sted: Studio Bergen, Den Grå Sonen

I over 20 år har Festspillene samarbeidet med Norsk kritikerlag om en debattsamtale. I år skal den tradisjonsrike samtalen handle om Carte Blanche sin forestilling Echo Flux, som vil vise hvilken retning kompaniet tar under ledelse av Annabelle Bonnéry. Samtalen vil dreie seg om hvordan musikk og koreografi virker sammen i en forestilling. Hvordan tar de kritiske tekstene opp i seg denne tverrfagligheten? Hvordan bedømmer kritikere et koreografisk arbeid der musikken spiller en viktig rolle?

Med Judith Dybendal, Henrik Hellstenius, Lisa Nøttseter og Annabelle Bonnéry. Ordstyrer er Julie Rongved Amundsen.

Arrangementet avsluttes med at stipendet for Årets kritikk deles ut.

Årets kritikk-kåringen arrangeres i samarbeid mellom Norsk kritikerlag, Festspillene i Bergen og Norsk teater- og orkesterforening. Stipendet deles ut til kritikeren bak årets beste kritiske tekst eller radiomanus om utøvende kunstuttrykk. Det gis i form av et reisestipend på 15 000 kroner, som gir vinnerkritikeren mulighet til å oppleve enda mer fra sitt felt.

Se også her for mer info.
Medlemmer av TMD-seksjonen kan søke reisestøtte ved å ta kontakt med sekretariatet innen 8. mai.

Debatten arrangeres i samarbeid med Festspillene i Bergen med støtte fra Norsk kulturråd.