Kritikerlaget

Kalender

Anmelderkutt

Kritiske reaksjoner til anmelderkutt i Dagens Næringsliv

Kritikerlaget 03. januar 2019 Nyheter
Ida habbestad

I romjulen kom nyheten om at Dagens Næringsliv har sagt opp avtalene med sine anmeldere og ikke lenger kommer til å bringe anmeldelser av film, musikk eller litteratur. Nyheten har møtt en rekke reaksjoner. I dag løftes saken frem i både Dagsavisen og Klassekampen.

– Dette er del av en tendens med kutt i kulturstoff generelt, der mengden kritikker også innskrenkes. Det er forståelig at dette er del av medienes utvikling nå, men det er problematisk i en kulturpolitisk sammenheng, sier Ida Habbestad, styreleder i Norsk kritikerlag om Dagens Næringsliv (DN) sin beslutning om å nedlegge mesteparten av anmelderiet i avisa, sier Ida Habbestad, leder i Norsk kritikerlag, til Dagsavisen i dag.

Habbestad påpeker at kunst bør anses som del av en ytringskultur som blant annet skal skolere oss til å leve med uenighet og få fram ulike perspektiver på vår tilværelse.
– Skal det være mulig, trenger vi også en mangfoldig diskusjon omkring den, sier hun.

Dagsavisen skriver at begrunnelsen for nedleggelse av kulturanmelder-stillingene i Dagens Næringsliv er kostnadsreduksjoner. Videre har avisen vist til sitt eierskap i Morgenbladet, hvor de mener de får ivaretatt anmelderiet. Habbestad er ikke enig.

– Ved å ta et slikt valg, blir det én arena mindre for å løfte frem kvalitetsvurderinger. For hver stemme man tar bort, risikerer man en snevrere diskusjon om både kvaliteten og innholdet i kunsten, mens noe av det som kjennetegner god kunst er at den ikke har ett perspektiv eller ett fasitsvar. Ved å si at anmelderiet hører hjemme i Morgenbladet, sier man på en måte også at det kunstneriske innholdet bare angår en del av samfunnet. Det tenker jeg er problematisk, sier Habbestad til Dagsavisen.

Til Klassekampen nevner Habbestad dessuten hvordan kuttet kan få konsekvenser for rekrutteringen av kritikere i fremtiden.

– Det blir ikke bare en arbeidsplass mindre, men også en attraktiv arbeidsplass mindre, sier Habbestad til Klassekampen.

For Dagens Næringsliv er kjent for å betale sine frilansere relativt godt, og har derfor vært ansett som en attraktiv oppdragsgiver, skriver Klassekampen. Dermed forsvinner nok en gulrot for aspirerende anmeldere, bemerker Habbestad. Habbestad får støtte fra blant andre Maria Horvei, redaktør i Vinduet, og filmkritiker Britt Sørensen.

Les sakene i sin helhet her: Dagsavisen og Klassekampen (for abonnenter).