Kritikerlaget

Problematisk anmeldervalg?

VG og Dag og Tid sine valg av anmeldere skaper debatt.

Kritikerlaget 12. november 2018 Nyheter
710 20141204215413000000

Marte Michelet har nylig sluppet sin siste bok, Hva visste hjemmefronten?. Boken handler om hjemmefronten og jødeforfølgelsen under andre verdenskrig. Boken har fått bred omtale i dagspressen, deriblant i VG og Dag og Tid. Men forlaget Gyldendal reagerer på valg av anmeldere fra disse to avisene.

I de to sistnevnte avisene er boken anmeldt av henholdsvis Guri Hjeltnes, leder for Holocaust-senteret, og historiker Bjarte Bruland, som har forsket på deportasjonene og utryddelsen av de norske jødene. Det går frem av helgens sak på Journalisten.no

– Det hadde vært interessant å høre hvilke refleksjoner avisene gjør seg, og om de syns det er problematisk at de anmelder boken, sier Cathrine Sandnes, redaksjonssjef for sakprosa i Gyldendal, til Journalisten.no

Særlig reagerer forlaget på valg av Bruland, hvis forskning det påvises svakheter ved i boken.

Redaksjonene det angår mener imidlertid at valgene av kritikere er uproblematisk, og at fokus er på at det er fagpersoner med relevant kompetanse som omtaler boken. Og feltet med kompetanse på Holocaust er dessverre ikke veldig stort her til lands.

Leder i Kritikerlaget, Ida Habbestad, fremhever også viktigheten av kompetanse. Hun understreker dog viktigheten av at det opplyses om fra hvilket ståsted kritikeren skriver.
– De fleste anmeldere er fagpersoner innen det fagfeltet de beskriver. Det spesielle i dette tilfellet er at Guri Hjeltnes ikke uttaler seg fra en helt fri kritikerposisjon, men er ansatt i en stiftelse som jobber med forskning på det samme området som boka hun skriver om tar opp. Det er det viktig at leseren er klar over. […] Leserne må ha mulighet til å få være bevisst på, og kunne stille seg kritisk til, avsenders posisjon, sier Habbestad til Journalisten.no

Les saken i sin helhet her.