Kritikerlaget

Kalender

Anne Schäffer Årets litteraturkritiker 2007

Anne Schäffer er Årets litteraturkritiker 2007.

Kritikerlaget 01. mars 2007 PriserLitteratur

Tale ved udelingen av prisen 1. mars 2007 ved Espen Søbye.

Mange syns det er meningsløst å dele ut en pris til årets kritiker, når kritikkens kår blir verre og verre. Det syns ikke juryen som har bestått av Guri Fjellberg, Morten Haugen, Marie Hidle, Lene Westerås og undertegnede. Det er bare naturlig at kravene til kritikken øker fra år til år og at konteksten for kritikken endrer seg. Dette stiller større og andre krav til anmeldelsene, som vi ikke er redde for. Kritikken er ikke lenger opphøyet og skjermet, oftere og oftere tas det til orde mot litteraturkritikken, fra forfattere og forlag. Heller ikke dette vil vi beklage, tvert om. Det er òg en tendens til at kulturstoffet også i avisene får mer og mer karakter av å være promotering og forbrukerveiledning. Dagsaviskritikken preges mer og mer av de bestselgende sjangerne og titler. Heller ikke dette er utfordringer kritikerne er redde for å møte.

Årets kritiker har gjennom sitt lange virke vist at vedkommende ikke er redd for noen av disse utfordringene. Det blir ofte hevdet at kritikere er ute etter å mæle sin egen kake, og at det er egenprofilering som er drivkraften bak kritikken som framstår som skråsikker og storkjefta. Årets kritiker er i alle fall et utmerket eksempel på at så ikke tilfelle, vedkommende er aktiv i små, men derfor ikke ubetydelige medier. Vedkommende har levert sin største innsats i et medium som vil være ukjent selv for de fleste tilstedeværende som vel er garvede bransjefolk. Dette betyr ikke at hun har funnet seg et behagelig sted hvor de kommersielle og tabloide vindene aldri når fram. Årets kritiker anmelder også romaner i en storavis, Bergens Tidende.

Det er imidlertid i sitt virke for barnebokkritikken på nettstedet barnebokkritikk.no at årets kritiker har markert seg spesielt. Barnebokkritikk er et område avisene ikke prioriterer. Årets kritiker bygger sine barnebokkritikker på sitt tidligere mangeårige virke som kunstanmelder. Barnebøker er illustrert og har et visuelt formspråk som er vel så viktig som teksten, hennes åpenbare kompetanse på kunstfeltet gjør henne til den nær sagt perfekte barnebokanmelder.

Årets kritiker bruker ikke store, men velvalgte ord, hun hever sjelden stemmen, likevel er det aldri tvil om hva hun mener, begrunnelsene for vurderingene er klare og tydelige. Hun er derfor et eksempel til etterfølgelse, slik en prisvinner skal være. Jeg må be Anne Schäffer om å komme fram å motta et unikt trykk av Øyvind Torseter som det synelige beviset for at hun er Årets kritiker 2007.