Arbeidsstipend for kritikere

For å styrke den uavhengige og gode kritikken utlyser Norsk kritikerlag ett arbeidsstipend på 150 000 kroner og ett på 75 000 kroner for aktive kritikere, virksomme i Norge.

11. september 2011

En av kritikkens viktigste funksjoner er å synliggjøre hvordan det som skapes av kunst og kultur griper inn i vår måte å tenke på. Slik er kritikk et kulturuttrykk i seg selv, med en klar politisk funksjon og formidlingsverdi. For å styrke den uavhengige og gode kritikken utlyser Norsk kritikerlag ett arbeidsstipend på 150 000 kroner og ett på 75 000 kroner for aktive kritikere, virksomme i Norge.

Arbeidsstipendet er ment som en mulighet for kritikere til å fordype seg i faglige problemstillinger, og som en mulighet for å videreutvikle og høyne nivået på egen (og andres) kritikk. Det forventes at søker har klare målsetninger med stipendiet, og at disse uttrykkes tydelig i søknaden.

Det følger publiserings- og rapporteringskrav til arbeidsstipendiet. Etter endt periode må stipendmottaker sende inn en rapport til Norsk kritikerlag der det redegjøres for bruken av stipendiet og hva det har resultert i av publisert materiale.

Arbeidsstipendiet vil utbetales som en engangssum og er skattepliktig. Den som mottar stipendet, kan i stipendperioden ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold i stilling som overstiger 60 %. (Stipendperioden vil løpe i henholdsvis 12 og 6 måneder etter tildeling.)

Det vil ikke bli laget fortrykte søknadsskjemaer. Søkeren står derfor fritt til å utforme sin søknad. Søknaden skal imidlertid inneholde:

• Søkererens navn, adresse, telefon, e-post, fødselsnummer (11 sifre), bankkontonummer og skattekommune
• CV
• Prosjektbeskrivelse
• Publiseringsplan
• Arbeidsprøver i form av minimum tre kritikker

Stipendiene er finansiert av Institusjonen Fritt Ord.

Spørsmål vedrørende stipendet kan rettes til generalsekretær Anne Merethe K. Prinos, tlf. 22 47 24 30.

Søknaden sendes Norsk kritikerlag, Pb. 352 Sentrum, 0101 Oslo.

Søknadsfrist er 15. oktober 2011.
Søknaden må være poststemplet (pass på å få stempel) senest denne datoen. Søknader som kommer inn etter fristen, vil ikke bli behandlet. Søknader mottatt per e-post godtas ikke.