Kritikerlaget

Kalender

Bryggen girish chouhan visitbergen com

Kritikerstipend

Bergen kommune lyser ut arbeidsstipend for kritikere.

Hvert år deler Bergen kommune, ved Fagavdeling for kunst og kulturutvikling ut et arbeidsstipend til en kritiker. Arbeidsstipendet skal gi anledning til faglig fordypning, forskning og produksjon over en lengre tidsperiode.

Arbeidsstipendet er per 2021 på kr. 231 500, og er ett av seks arbeidsstipend kommunen har avsatt midler til. Det deles hvert år ut to øremerkede arbeidsstipend – ett til en kritiker og ett til en komponist. De fire øvrige arbeidsstipendene fordeles mellom kunstfeltene musikk, visuell kunst, litteratur, film, design, tverrestetisk, elektronisk kunst og andre kunstnergrupper.

Søknadsskjema og søknadsfrist
Søknadsskjema og utfyllende retningslinjer ligger i Bergen kommunes tilskuddsportal.
Søknadsfrist er 1. juni. Til søknaden om arbeidsstipend må det leveres en prosjektbeskrivelse som gir et utførlig blikk i hvordan søker tenker å bruke stipendet.

Andre stipendmuligheter
Kritikere kan også søke kommunens øvrige stipendordninger, etableringsstipend og kulturstipend. Etableringsstipend tildeles kritikere som ønsker å etablere en praksis / virksomhet i Bergen, mens et kulturstipend er åpne midler for kritikere som ønsker å videreutvikle seg. Midlene kan brukes til frikjøp av arbeidstid til utvikling av prosjekter, leie av skriveplass, kompetanseutviklende formål, gjesteopphold og andre faglige reiser. Størrelsen på etablerings- og kulturstipendene kan variere, men ligger normalt på kr. 35 000,- for etableringsstipend og kr. 40 000,- for kulturstipend.

Det er samlet søknadsfrist for alle stipendordninger 1. juni. Det er mulig å søke flere stipendordninger parallelt, men det kan likevel bare tildeles én type stipend per søker per år. Det må sendes inn én søknad for hver stipendordning.

Tidligere tildelinger
Kritikerstipendet ble innført i 2018, som et resultat av Bergen kommune kunstplan for det profesjonelle feltet 2018-2027 og denne planens satsing på kritikk og den offentlige samtalen som helt sentral for kunst- og kulturfeltet i byen. Siden arbeidsstipendet ble innført har følgende mottatt stipend:
2018: Carina Elisabeth Beddari
2019: Maja Sievers Skanding
2020: Katrine Heiberg

Kontakt
For spørsmål til ordningen, ta gjerne kontakt med rådgiver Linn Helen Kornerud i Fagavdeling for kunst og kulturutvikling:
Linn.Kornerud@bergen.kommune.no, tlf.: 40818962