Årets kritikk

Send inn forslag til årets kritikk innen teater, musikk, dans. Vinneren tildeles reisestipend.

Kritikerlaget 09. mars 2019 DansFestspilleneMusikkNyheterPriserTeater

I 2019 samarbeider igjen Norsk kritikerlag, Norsk Teater- og Orkesterforening og Festspillene i Bergen om Årets kritikk, et reisestipend som tildeles årets beste kritiske tekst eller radiomanus om utøvende kunstuttrykk. Kritikeren bak vinnerteksten mottar et reisestipend på 15 000 kroner, bekostet av Festspillene i Bergen. Vinneren vil bli offentliggjort og stipendet delt ut i forbindelse med Kritikerlagets årlige debattmøte under festivalen.

Du inviteres med dette til å sende inn forslag til Årets kritikk 2018/19. Forslag sendes inn som tekstfil, lydfil eller nettlenke via dette skjemaet.

Skjemaet er åpent for innsending fram til og med 1. mai 2019.

Årets kritikk skal være et kritisk tekstarbeid av høy kvalitet om levende, utøvende kunstuttrykk – teater, musikk, dans. Kritikken må være publisert eller kringkastet i norskspråklige, redigerte medier (papir, nett eller etermedier) i perioden 1. mai 2018 til 1. mai 2019.

Det er anledning til å sende inn flere forslag. Forslag kan også sendes anonymt.

En uavhengig jury på fem medlemmer velger stipendmottakeren med utgangspunkt i innkomne forslag. Juryen har også anledning til selv å foreslå kandidater. Det kåres én vinner.

Juryen for Årets kritikk 2019 er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans, med ett medlem foreslått av Festspillene i Bergen og ett medlem foreslått av Norsk Teater- og Orkesterforening.

Jury for Årets kritikk TMD 2018:

Anette Therese Pettersen (juryleder), teaterkritiker og styremedlem i Norsk kritikerlag
; Goro Tronsmo, teaterkritiker og -kunstner og fjorårets vinner av Årets kritikk
; Solveig Styve Holte, koreograf og danser; Kristian Lykkeslet Strømskag, dramaturg og påtroppende teatersjef på Teatret Vårt, utnevnt av NTO
; Magnus Andersson, musikkritiker, utnevnt av Festspillene i Bergen

Juryarbeidet er symbolsk honorert. Norsk Teater- og Orkesterforening har i 2019 bekostet juryhonorarene. Kritikker skrevet av juryens medlemmer og av tillitsvalgte i Norsk kritikerlag kan ikke vurderes.

For mer informasjon om kåringen:

Kontakt Anette Therese Pettersen, juryleder og styremedlem i Norsk kritikerlag, anepettersen@gmail.com, telefon 90125642.
For praktiske spørsmål om innsending av forslag, kontakt Norsk kritikerlag på e-post kritikerlaget@kritikerlaget.no