Årets kritikk

Hedda Fredly har skrevet årets kritikk 2019/2020!

25. mai 2020
Foto d. matvejev dansens hus
Dalija Acin Thelander, Lumi. Foto: D. Matvejev / Dansens hus.

Årets kritikk 2019/2020 er Hedda Fredly: «’Lumi’ er en boost for babyers selvfølelse», publisert på Periskop.no 5. november 2019.

For dette mottar Fredly et reisestipend på kr 15 000. Vinneren blir annonsert under Festspillene i Bergen mandag 25. mai.
Se tale til prisvinneren her.

Utdelingen av Årets kritikk arrangeres av Norsk kritikerlag i samarbeid med Festspillene i Bergen, som bekoster stipendet, og Norsk teater- og orkesterforening, som bekoster juryutgiftene. Juryen er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans, samt ett medlem foreslått av Festspillene og ett medlem foreslått av NTO.

Juryens begrunnelse lyder som følger:
Scenekunstkritiker Hedda Fredly har skrevet en nær og innsiktsfull anmeldelse av en forestilling laget for barn opp til 12 måneder og deres foreldre. Teksten får frem det særegent skjøre og uforutsigbare i scenekunst for de aller minste, og hva det krever av scenekunstnere for å mestre denne sjangeren. Forestillingen Lumi er laget av stockholmsbaserte Dalija Acin Thelander, som har spesialisert seg på dansekunst for nettopp babyer.

Fredly klarer gjennom et presist og ryddig språk å formidle et intimt perspektiv, der hun på en interessant måte setter seg selv inn i opplevelsen av forestillingen hun skriver om. På den måten blir hun også i stand til å åpne leserens blikk for detaljer og nyanser i verket, og for hvordan danserne skaper dette sterke nærværet slik at de kan etablere et utforskende og lekent kunstnerisk rom sammen med de små babyene. Denne nysgjerrige og undersøkende tilnærmingen dokumenterer Fredlys kompetanse og solide kunnskap om barne- og ungdomsteaterfeltet. Hun setter også forestillingen inn i en historisk kontekst.

Juryen legger dessuten vekt på at Fredly med denne teksten har bidratt til å løfte frem en lite omtalt kunstform. Hun har også gjort det med et språk som er både engasjert og behagelig å lese. Fredly tilkjennegir et engasjement og en nærhet til det hun omtaler, og grundigheten i tilnærmingen er i stor grad med på å åpne et format som i utgangspunktet kan fremstå som relativt smalt og lavmælt. Slik gir hun også kunstformen det alvoret den fortjener. I en tid hvor den menneskelige nærheten er satt på prøve, finner juryen det meningsfullt å hente frem en tekst som på en så kompetent måte omhandler noe av det aller nærmeste og mest intime vi har.

De nominerte til Årets kritikk 2019/2020 var:
Filip Roshauw: «Hvorfor så retro?», publisert på Periskop.no 14. november 2019
Teksten formulerer både nyanserte og engasjerte problemstillinger om et felt forfatteren har god oversikt over i et ledig og uhøytidelig språk.

Hedda Fredly: «’Lumi’ er en boost for babyers selvfølelse», publisert på Periskop.no 5. november 2019
Dans for spedbarn er en krevende øvelse, både for utøvere og kritikere. Denne teksten er fascinerende nær og kompetent, tilnærmingen er både grundig og åpen.

Magnus Andersson: «Perfekt for Wagner», publisert i Klassekampens musikkmagasin, 12. august 2019
Anmelderen formidler levende og kunnskapsrikt fra en stor begivenhet på det klassiske feltet. Forholdet mellom tekst og omtalt hendelse er nært og originalt.

Juryen har bestått av:
- Emil Bernhardt (juryleder), musikkritiker i Morgenbladet, styremedlem i Norsk kritikerlag
- Margrete Kvalbein, dansekritiker 

- Kristian Lykkeslet Strømskag, dramaturg og teatersjef ved Teatret Vårt, utnevnt av NTO

- Eystein Sandvik, musikkritiker i NRK, utnevnt av Festspillene i Bergen
- Mariken Lauvstad, dramaturg og skribent, fjorårets vinner
For mer informasjon, kontakt Emil Bernhardt, leder for juryen og styremedlem i Norsk kritikerlag: 95930710, emilbe@online.no