Årets kritikk 2019/20 – teater, musikk, dans

Send inn forslag til årets kritikk innen teater, musikk, dans! Vinneren tildeles reisestipend.

10. mars 2020

I 2020 samarbeider igjen Norsk kritikerlag, Norsk Teater- og Orkesterforening og Festspillene i Bergen om Årets kritikk, et reisestipend tildelt årets beste kritiske tekst eller radiomanus om utøvende kunstuttrykk. Kritikeren bak vinnerteksten mottar et reisestipend på 15 000 kroner, bekostet av Festspillene i Bergen. Vinneren vil bli offentliggjort og stipendet delt ut i forbindelse med Kritikerlagets årlige debattmøte under festivalen.

Du inviteres med dette til å sende inn forslag til Årets kritikk 2019/20. Forslag sendes inn som tekstfil, lydfil eller nettlenke via dette skjemaet.

Skjemaet er åpent for innsending fram til og med 1. mai 2020.

Årets kritikk skal være et kritisk tekstarbeid av høy kvalitet om levende, utøvende kunstuttrykk – teater, musikk, dans. Kritikken må være publisert eller kringkastet i norskspråklige, redigerte medier (papir, nett eller etermedier) i perioden mellom 1. mai 2019 og 1. mai 2020.

Det er anledning til å sende inn flere forslag. Forslag kan også sendes anonymt.

En uavhengig jury på fem medlemmer velger stipendmottakeren med utgangspunkt i innkomne forslag. Juryen har også anledning til selv å foreslå kandidater. Det kåres én vinner.

Juryen for Årets kritikk 2020 er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans, med ett medlem foreslått av Festspillene i Bergen og ett medlem foreslått av Norsk Teater- og Orkesterforening.

Jury for Årets kritikk TMD 2020: Emil Bernhardt (juryleder), musikkritiker og styremedlem i Norsk kritikerlag; Mariken Lauvstad, teaterkritiker og dramaturg og fjorårets vinner av Årets kritikk; Margrete Kvalbein, skribent og dansekunstner; Kristian Lykkeslet Strømskag, dramaturg og teatersjef ved Teatret Vårt, utnevnt av NTO, og Eystein Sandvik, musikkritiker, utnevnt av Festspillene i Bergen.

Juryarbeidet er symbolsk honorert. Norsk Teater- og Orkesterforening har i 2020 bekostet juryhonorarene. Kritikker skrevet av juryens medlemmer og av tillitsvalgte i Norsk kritikerlag kan ikke vurderes.

For mer informasjon om kåringen:
Kontakt Emil Bernhardt, juryleder og styremedlem i Norsk kritikerlag, emilbe@online.no, telefon 95930710.
For praktiske spørsmål om innsending av forslag, kontakt Norsk kritikerlag på e-post kritikerlaget@kritikerlaget.no.