Kalender

Årets kritikk 2021/2022

Forslag til årets kritikk innen teater, musikk, dans kan nå meldes inn. Vinneren tildeles reisestipend.

Kritikerlaget 08. mars 2022 DansMusikkTeaterUtlysninger
Wendy wei–pexels photo 1714361
Kilde: Pexels / Wendy Wei

I 2022 samarbeider igjen Norsk kritikerlag, Norsk Teater- og Orkesterforening og Festspillene i Bergen om Årets kritikk, et reisestipend som tildeles årets beste kritiske tekst eller radiomanus om teater, musikk eller dans. Kritikeren bak vinnerteksten mottar et reisestipend på kr. 15 000,- bekostet av Festspillene i Bergen. Vinneren vil bli offentliggjort og stipendet delt ut i forbindelse med Kritikerlagets og festspillenes debattmøte på Vaskerelven kulturhus i Bergen 26. mai 2022.

Forslag til årets kritikk 2021/2022 sendes inn som tekstfil, lydfil eller nettlenke. Alle kan sende inn forslag, og det er anledning til å sende inn flere per person. Forslag kan også sendes anonymt. Forslag sendes inn via dette skjemaet.

Skjemaet er åpent for innsending fram til og med 25. april 2022.

Årets kritikk skal være et kritisk tekstarbeid av høy kvalitet om levende, utøvende kunstuttrykk – teater, musikk, dans. Det kan godt være en kommentar som løfter blikket fra den enkelte forestilling/konsert, for eksempel en institusjonskritikk. Kritikken må være publisert eller kringkastet i norskspråklige, redigerte medier (papir, nett eller etermedier) i perioden 1. mai 2021 til 25. april 2022.

Stipendmottakeren velges med utgangspunkt i innkomne forslag av en uavhengig jury bestående av fem medlemmer. Juryen har også anledning til selv å foreslå kandidater. Det kåres én vinner.

Juryen for Årets kritikk 2022 er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans, med ett medlem foreslått av Festspillene i Bergen og ett medlem foreslått av Norsk Teater- og Orkesterforening, og består i år av følgende personer:
– Mariken Lauvstad (juryleder), kritiker
– Grace Tabea Tenaga, teater- og dansekritiker
– Knut Ove Arntzen, professor i teatervitenskap, utnevnt av Festspillene i Bergen
– Valborg Frøysnes, skuespiller, skribent og teatersjef ved Kilden teater, utnevnt av NTO
– Hilde Halvorsrød, fjorårets vinner.

Juryarbeidet er symbolsk honorert, og i 2022 er honorarene bekostet av Norsk Teater- og Orkesterforening. Kritikker skrevet av juryens medlemmer og av tillitsvalgte i Norsk kritikerlag kan ikke vurderes.

For mer informasjon om kåringen, kontakt Mariken Lauvstad (juryleder, marikenlauvstad@gmail.com) eller Per Christian Selmer-Anderssen (leder for Arbeidsutvalget, pcselmeranderssen@gmail.com). For praktiske spørsmål om innsending av forslag, kontakt Norsk kritikerlag (kritikerlaget@kritikerlaget.no).