Kritikerlaget

Årets kritikk 2022/2023?

Hva mener du var årets kritikk innen teater, musikk og dans for 2022/2023? Send inn forslag nå!

Kritikerlaget 13. mars 2023 DansMusikkTeaterNyheter

Link textI 2023 samarbeider igjen Norsk kritikerlag, Norsk Teater- og Orkesterforening og Festspillene i Bergen om Årets kritikk, et reisestipend som tildeles årets beste kritikk, kommentar eller radiomanus om teater, musikk eller dans. Kritikeren bak vinnerteksten mottar et reisestipend på kr. 15 000,-, bekostet av Norsk Teater- og Orkesterforening. Vinneren vil bli offentliggjort og stipendet delt ut i forbindelse med Kritikerlaget og Festspillenes debattmøte på Vaskerelven kulturhus i Bergen 26. mai klokken 17.00.

Du inviteres med dette til å sende inn forslag til Årets kritikk 2022/23. Forslag sendes inn som tekstfil, lydfil eller nettlenke via dette skjemaet. Skjemaet er åpent for innsending fram til og med 23. april 2023.

Årets kritikk skal være en kritikk eller kommentar av høy kvalitet om teater, musikk og/eller dans. Det kan godt være en tekst som løfter blikket fra den enkelte forestilling/konsert. Det kan også være opptak av musikkverk. Kritikken må være publisert eller kringkastet i norskspråklige, redigerte medier (papir, nett eller etermedier) i perioden 26. april 2022 til 23. april 2023. 

Alle kan sende inn forslag, og det er anledning til å sende inn flere per person. Forslag kan også sendes anonymt.

En uavhengig jury på fem medlemmer velger stipendmottakeren med utgangspunkt i innkomne forslag. Juryen har også anledning til selv å foreslå kandidater. Det kåres én vinner.

Juryen for Årets kritikk 2023 er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans, med ett medlem oppnevnt av Festspillene i Bergen og ett medlem oppnevnt av Norsk Teater- og Orkesterforening.

Jury for Årets kritikk TMD:

  • Maren Ørstavik (juryleder) (kritiker)
  • Grace Tabea Tenga (teater- og dansekritiker)
  • Audun Vinger (musikkritiker, oppnevnt av Festspillene i Bergen)
  • Birgitte Strid (teatersjef ved Nordland Teater, oppnevnt av NTO)
  • Aslak Heika Hætta Bjørn (fjorårets vinner)

Juryarbeidet er symbolsk honorert. Norsk Teater- og Orkesterforening vil i 2023 bekoste juryhonorarene. Kritikker skrevet av juryens medlemmer og av tillitsvalgte i Norsk kritikerlag kan ikke vurderes.

For mer informasjon om kåringen, kontakt Maren Ørstavik, juryleder, morstavik@gmail.com eller Per Christian Selmer-Anderssen, leder for Arbeidsutvalget, pcselmeranderssen@gmail.com

For praktiske spørsmål om innsending av forslag, kontakt Norsk kritikerlag på e-post kritikerlaget@kritikerlaget.no