Årets kritikk 2023/2024

Hva mener du var årets kritikk innen teater, musikk og dans for 2023/2024? Send inn forslag nå!

4. april 2024
Pexels pixabay 372748
Kilde: Pexels

I år samarbeider Norsk kritikerlag og Norsk Teater- og Orkesterforening med Festspillene i Nord-Norge om Årets kritikk, et reisestipend som tildeles årets beste kritikk, kommentar eller radiomanus om teater, musikk eller dans. Kritikeren bak vinnerteksten mottar et reisestipend på kr. 15 000,-, bekostet av Norsk Teater- og Orkesterforening. Vinneren vil bli offentliggjort og stipendet delt ut i forbindelse med Kritikerlaget og Festspillenes debattmøte på Galleri Nord-Norge i Harstad mandag 24. juni kl.19.00.

Du inviteres med dette til å sende inn forslag til Årets kritikk 2023/24. Forslag sendes inn som tekstfil, lydfil eller nettlenke via dette skjemaet. Skjemaet er åpent for innsending fram til og med 10. mai 2024.

Kriterier

Årets kritikk skal være en kritikk eller kommentar av høy kvalitet om teater, musikk og/eller dans. Det kan godt være en tekst som løfter blikket fra den enkelte forestilling/konsert. Det kan også være opptak av musikkverk. Kritikken må være publisert eller kringkastet i norskspråklige, redigerte medier (papir, nett eller etermedier) i perioden 24. april 2023 til 10. mai 2024.

Alle kan sende inn forslag, og det er anledning til å sende inn flere per person. Forslag kan også sendes anonymt.

En uavhengig jury på fem medlemmer velger stipendmottakeren med utgangspunkt i innkomne forslag. Juryen har også anledning til selv å foreslå kandidater. Det kåres én vinner.
Juryen for Årets kritikk 2023 er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans, med ett medlem oppnevnt av Festspillene i Nord-Norge og ett medlem oppnevnt av Norsk Teater- og Orkesterforening.

Jury for Årets kritikk TMD

  • Tom Remlov (kritiker og juryleder)
  • Tomine Sandal (kritiker)
  • Mode Steinkjer (kritiker og kulturredaktør i Dagsavisen. Fjorårets vinner)
  • Birgitte Strid (teatersjef ved Nordland Teater, oppnevnt av NTO)
  • Eva Svaneblom (dansekunstner, oppnevnt av FNN)

Juryarbeidet er symbolsk honorert. Festspillene i Nord-Norge vil i 2024 bekoste juryhonorarene. Kritikker skrevet av juryens medlemmer og av tillitsvalgte i Norsk kritikerlag kan ikke vurderes.

For mer informasjon om kåringen, kontakt Per Christian Selmer-Anderssen, avtroppende leder for Arbeidsutvalget, pcselmeranderssen@gmail.com
For praktiske spørsmål om innsending av forslag, kontakt Norsk kritikerlag på e-post kritikerlaget@kritikerlaget.no