Årsmøte 2019

Det er snart klart for årsmøte i Norsk kritikerlag. I den anledning publiseres årsmøteheftet med relevant informasjon.

7. februar 2019

Årsmøtet i Norsk kritikerlag finner sted lørdag 9. mars i Uranienborgvn. 2 i Oslo (NFFO og Fritt Ords lokaler).

I årsmøteheftet finner man følgende:

· Dagsorden for årsmøtet 9. mars
· Styrets årsberetning
· Seksjonenes årsrapporter
· Forslag til handlingsplan for Norsk kritikerlag
· Innsendte forslag
· Valgkomiteens innstilling
· Styrets forslag til ny valgkomité og revisor
· Vedtekter for Norsk kritikerlag
· Regnskap med revisjonsberetning og forslag til budsjett for 2019

Filvedlegg