Kritikerlaget

Årsmøte 2021

Hilsen fra Kritikerlagets styrelededer, Heidi Bale Amundsen, i anledning overstått årsmøte.

Kritikerlaget 24. april 2021 NyheterÅrsmøte
Heidibale2 696x665

Kjære medlemmer,

Årsmøtet i Norsk kritikerlag pleier å være en fin anledning til sosialt og faglig samvær. Selv om vi ikke kunne møtes fysisk i år (heller), var det hyggelig at noen tok seg tid til å feire vel gjennomført årsmøte med en digital skål! Det var en fin avslutning på et årsmøte som ellers ble avviklet i svært rolige former.

Alle saker ble vedtatt, og lagets representanter i styret, arbeidsutvalgene, stipendkomité og valgkomitéer er – med noen unntak – de samme som i forrige periode. I år som i fjor vil styret bestå av Jon Rognlien (nestleder) og Frode Helmich Pedersen fra litteratur, Emil Bernhardt og Hild Borchgrevink fra teater, musikk og dans, og Mona Pahle Bjerke og meg selv (styreleder) fra kunstseksjonen. Styrets vararepresentanter Marit Flåtter og Nicholas Norton (K), Kristoffer Jul-Larsen og Live Lundh (L), og Karen Frøsland Nystøyl og Hilde Halvorsrød (TMD) fortsetter også fra i fjor. Takk for tilliten!

Kritikerlaget har mange spennende prosjekter på gang, som styret er glade for å kunne følge opp videre. Ett av disse prosjektene er Kritikerskolen, som er et samarbeid med Norsk tidsskriftforening. Denne høsten avvikles tre ulike kurs i denne serien, i henholdsvis kunst-, litteratur- og teaterkritikk. Alle tre kurs avholdes både digitalt og fysisk, og det blir kurs både i Oslo, Trondheim og Bergen.

Denne høsten gjennomføres også en pilot av Den Kritiske Skolesekken, et undervisningsopplegg med workshops i videregående skole. Prosjektet ledes av Anette Therese Pettersen og gjennomføres med kursledere fra alle tre seksjoner i Kritikerlaget. Ellers ser styret fram til å følge opp utredningen av muligheten for lokale initiativer av Kritikerlaget sammen med regionkontaktene våre: Eline Bjerkan og Maria Veie Sandvik i Trondheim og Gro Jørstad Nilsen og Ingvild Bræin i Bergen.

Takket være medlemmenes engasjement får vi gjort mye, selv om vi er en relativt liten organisasjon. Tusen takk til alle av- og påtroppende representanter! Det er likevel én person som fortjener en særlig takk i år: vår generalsekretær Anne Merethe Prinos. Hun har stått støtt gjennom de utfordringene og omstillingene pandemien har medført det siste året og hele veien ivaretatt organisasjonen på sin vante, trygge måte. Det settes stor pris på.

Ønsker dere alle en god vår!

Heidi Bale Amundsen, styreleder