Barn og unge som kritikere?

26. oktober inviteres det til dagsseminar for kritikere og andre interesserte på Nasjonalbiblioteket i Oslo.

25. september 2018
Simon glucklich lesestunde 1889
Simon Glücklich, Lesestunde, 1889

Med seminaret «Barn og unge som kritikere» ønsker Barnebokkritikk å rette søkelys mot hvordan sosiale medier endrer synet på formidling og kritikk av barne- og ungdomsbøker.

Barn og unge har inntatt offentligheten som kritikere og formidlere av litteratur – særlig på sosiale medier. Barn og unge blir invitert inn og løftet frem både av ikke-kommersielle aktører (som for eksempel Foreningen !les med Uprisen og Ungdommens kritikerpris) og gjennom forlagenes markedssatsninger. Samtidig ser vi at avisene satser mindre på litteraturkritikk enn før. Hvilken betydning har denne forskyvningen av tyngdepunkt fra voksne, skolerte kritikere til unge bloggere for kritikken selv? Hva er den nye litteraturkritikkens kvaliteter og relevans? I samtale med sentrale aktører på feltet oppfordrer vi til debatt om hvordan unge bloggere og kritikere utfordrer og endrer litteraturkritikken. Hvor går grensen mellom formidling og kritikk i dag? Hvordan forholder vi oss til en voksende mengde av nye, digitale former for kritikk og formidling? Slik skisseres bakgrunnen for seminaret på Barnebokkritikk sine nettsider.

Deltakelse krever påmelding, som må gjøres innen 1. oktober til redaksjonen@barnebokkritikk.no
For mer informasjon og program, se her.