Dalgard-prisen til Henning Hagerup

Hagerup forvalter kritikerrollen som en uavhengig, selvstendig og kunnskapsrik skribent.

29. mars 2003
Henning hagerup

Hagerup er både forfatter, oversetter, skribent og kritiker. Hans kritikervirksomhet har vært spredt i mange ulike fora, men han er kanskje først og fremst kjent fra sitt arbeid i redaksjonen til tidsskriftet Vagant. Gjennom tidsskriftet har han vært med på å løfte frem særlig opplysningstidens og romantikkens klassikere, både i egne oversettelser og essay. Men også samtidslitteraturen har han engasjert seg i på en kunnskapsrik og lydhør måte.
Hagerup forvalter kritikerollen som en uavhengig, selvstendig og kunnskapsrik skribent. I sin litteraturkritiske virksomhet viser han en fin sjenerøsitet overfor den litteraturen han omtaler, og han utviser selv en utsøkt litterær bevissthet i egen språkbruk. På denne måten har han vært med på å heve det faglige nivået i den norske litteraturkritikken.
Olav Dalgards kritikarpris ble første gang delt ut i 1981. Prisen består av kr 10 000 og en bronseskulptur, modellert av Sivert Donali. Prisen går annen hvert år til en litteraturkritiker og fjerdehvert år til en teater- eller filmkritiker.