Kritikerlaget

Kalender

Debatt rundt oppsigelse av kritiker

I en kronikk på medier24 publisert forrige uke, hevder en tidligere kritiker i Klassekampen seg urettmessig sagt opp.

Kritikerlaget 06. mars 2017 Nyheter

Freddy Fjellheim har inntil nylig virket som litteraturkritiker i Bokmagasinet, Klassekampen siden 2007. Parallelt med sin kritikervirksomhet har han hele tiden stått på for kritikernes kår, og flere ganger klart å heve honorarene. I 2015 tok Fjellheim initiativ til Kritikerklubben, en bedriftsklubb der bedring av kritikernes arbeidsbetingelser stod på dagsorden. I følge Fjellheim ønskes ikke en slik klubb velkommen av avisas ledelse. Få uker senere blir han avskjediget, etter hans egen mening som en konsekvens av fagorganiseringen. Forrige uke orienterte han om saken i en kronikk.

I et motsvar sier sjefsredaktør Bjørgulv Braanen og bokredaktør i Bokmagasinet Karin Haugen at dette ikke er tilfelle. Snarere handlet det om en endring i sammensetningen av kritikerstaben, der Fjellheim altså falt ut. Braanen og Haugen framhever nødvendigheten av en levende avis «må kunne endre sammensetningen av skribenter, spaltister, kritikere og illustratører fra tid til annen.»

Nylig kom Fjellheim med et nok et innlegg i debatten, der han står fast på sin sak og fortsatt hevder at «sakens fakta slår grunnen under alle forsøk på å skjule Klassekampens motarbeidelse av Kritikerklubben.» Klassekampen har ikke kommet med et tilsvar på det seneste innlegget.

Følg debatten her. Se også Freddy Fjellheims egen nettside der han kommenterer saken.