Kritikerlaget

Den gode kritikken

Fritt Ord lyser ut ti kritikerstipender for perioden 2020/2021.

Kritikerlaget 20. april 2020 UtlysningerNyheter
Fritt ord 01

I år som i fjor utlyser stiftelsen Fritt Ord ti årlige stipender à 200 000 kroner til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV/radio.
Søknadsfristen er fredag 8. mai klokken 15.00.

I utlysningen understreker Fritt Ord at medienes kritikkvirksomhet overfor kunsten og kulturen er under press, og at kritikken – til tross for et økende nivå av kulturskaping og -interesse – stagnerer eller reduseres over tid. Følgelig må den offentlige kritikken styrkes, «for å sette borgerne i stand til selv å reflektere over kulturens mange uttrykk. Fritt Ord ønsker å bidra til å stimulere og styrke kritikken som en uunnværlig del av norsk journalistikk. Den gode kritikken kommuniserer og engasjerer, den er kompetent og kunnskapsorientert – og styrker dermed offentligheten og samfunnet.»

Stipendene tildeles kritikere med norsk som arbeidsspråk og norsk offentlighet som målgruppe. Videre er stipendene øremerket frilansere og frie skribenter med publiseringsavtale.

For mer informasjon, se nettsidene til Fritt Ord.