Den gode kritikken 2019–2020

Stiftelsen Fritt Ord utlyser ti årlige stipender à 200 000 kroner til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV/radio.

Kritikerlaget 11. april 2019 UtlysningerNyheter

Stipendene kan tildeles kritikere som arbeider innenfor hvilke som helst av kunstens og kulturens felter. Stipendene skal resultere i konkret og løpende kritikkproduksjon gjennom hele året, og er et bidrag til kvalitetsheving og profesjonalisering av et antall norske kritikere årlig. Fritt Ord ønsker å gi flere kritikere bedre muligheter til å utøve sitt yrke og bruke mer tid på det.

Stipendene er ment som et tillegg til andre kritikerinntekter, på toppen av ordinært honorar.

«Den offentlige kritikken må styrkes for å sette borgerne i stand til selv å reflektere over kulturens mange uttrykk» skriver Fritt Ord. Med ordningen ønsker Fritt Ord å «[…] bidra til å stimulere og styrke kritikken som en uunnværlig del av norsk journalistikk. Den gode kritikken kommuniserer og engasjerer, den er kompetent og kunnskapsorientert – og styrker dermed offentligheten og samfunnet.»

Søknadsfristen er fredag 10. mai klokken 15.00.

For mer informasjon, se Fritt Ords nettsider.