Kritikerlaget

Den skal godt kritiseres som god skal bli

Kulturrådet gir øremerket tildeling for å utvikle mer kritikk av dans og scenekunst i det frie feltet, altså den ikke-institusjonelle scenekunsten.

Christer Dynna 29. juni 2007 Krit.sirkelenDansTeater
 4

Kulturrådet, som nylig bevilget 600 000 kroner til Kritikerlagets <LINK http://kunstkritikk.no>kunstkritikk.no, har nå også gitt en tildeling øremerket kritikk av dans og scenekunst i det frie feltet. Det er to nettredaksjoner, <LINK http://www2.scenekunst.no/showpage.do?template-label=forside&page-label=standard&category=ARTIKKEL>scenekunst.no og <LINK http://www.dance.no/>dance.no, som forvalter midlene.
Begge nettstedene brukes av «folk innen bransjen og et allment interessert kulturpublikum».
De søker nå flere kritikerstemmer som man vil skal ha meninger om det som skjer «på scenen, faglig bakgrunn for å kunne bedømme det, og samtidig kunne skrive innsiktsfullt og forståelig om opplevelsen».

Godt eksponert
Kritikkene vil blir publisert på begge nettstedene, og redaktør for nettstedet scenekunst.no, Julie M. Løddesøl, ønsker seg søkere som har fotfeste i enten Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger/Sandnes, og ber om en eller et flere arbeidsprøver blir send sammen med søknaden, innen 10. august. Henvendelse: juliescenekunst.no