Kritikerlaget

Det visuelle teater

Hva betyr scenografien og lysdesignen i en teateroppsetning? Norsk Lysdesigner Forening og Norske Scenografer inviterte til seminar på det Norske Teatret 6. april 2002.

Kritikerlaget 11. april 2002 TeaterSeminarer

Ønsker kritikere kurs i scenografer og lysdesigneres bidrag i teatret?
Seminaret «Det visuelle teatret» var en premiere i seg selv, da det var første gang Norsk Lysdesigner Forening og Norske Scenografer samarbeidet om et slikt arrangement.
Dessuten var alle kritikere invitert – via epost – og arrangørene uttrykte skuffelse over at Kritikerlaget kun stilte med ett medlem. Scenografene og lysdesignerne opplever nemlig at deres fagområde ikke alltid blir like godt ivaretatt av kritikerstanden. Ofte savner man i Norge forståelse for det visuelle teatret, da både institusjonene og mediene er innrettet mot det litterære teatret.
Foredrag om persepsjon, håndtering av undertekst, understrekning og underbevissthet ble avløst av diskusjon der kunstnerne snakket åpent og konkret om sitt virke. Foredragsholderne fremholdt at HVA det visuelle teatret egentlig er, ikke er gitt uten videre. Hver teaterform, det være seg figurteater, eksperimentelt billedteater, klassisk prosceniums-teater, dans m.m. opererer med sin egen grammatikk. Det er denne grammatikken kritikerne i større grad må vurdere, og ikke minst begrunne sin vurdering av. Både scenografer og lysdesignere understreket at kategorier som stygt/pent ikke er tilstrekkelige.
Seminaret resulterte i at kritikerne fikk tilbud om kurs og nye diskusjoner der lysdesignernes og scenografenes/kostymedesignernes fag kunne være tema, og hvor det var å håpe at flere kritikere ville kjenne sin besøkelsestid. Så nå er det opp til oss?