Dobbelt så mye radiokritikk

På to år er det blitt dobbelt så mye kritikk i NRKs radioprogrammer.

19. februar 2003

Turid Birkelands initiativ for å styrke kritikken som genre i NRK har båret frukter. På to år er omfanget kritikk i radio gått opp fra 134 timer til 263 timer på årsbasis.
På Kritikerlagets seminar 27. oktober 2001 sa NRKs kultursjef: «Anmelderi i NRK er god merkevarebygging og konkurransestrategi. NRK ønsker å gjøre NRK-stemmene tydeligere og anmelderiet mer bevisst. Vi har vært for mye kulturlivets tillitsvalgte i stedet for deres vaktbikkjer. NRK har et jempepotensiale innen anmelderiet. Vi når ut til mange. En kritiker i NRK skal være en farlig røst og ikke bare en av mange røster.»
En statistikk over innslag av kritikk i NRKs programmer er utarbeidet av et utvalg oppnevnt av Norsk journalistlag og Norsk kritikerlag. Gunnar Grøndahl og Torkil Baden har gjennomgått samtlige programtyper representert i sendingene i 2002. Grunnlagsmaterialet brukes i forbindelse med et felles vederlagsfond de to lagene har opprettet for opphavsrettsmidler gjennom Norwaco, som formidler vederlag for kringkasting. Midlene benyttes til en stipendutdeling for å styrke kritikken i radio og TV.
Filmkritikk er ikke beregnet siden Norsk filmkritikerlag ikke er medlem av Norwaco.
Kritikk i radio og TV er i sin form annerledes enn i skriftlige medier, og undersøkelsen har registrert kritikk i ulike former, også gjennom intervjuer og samtaler med kritikere.
Kritikk er levert av en betydelig andel frilansere, anslagsvis 50% både i radio og TV.
I TV er det Stereo, Store studio, Lydverket og i viss grad Hovedscenen, som har innslag av kritikk i sine sendinger. I forhold til forrige undersøkelse i 2000 har kritikken hatt en betydelig nedgang i TV, fra 39 ned til 9 timer. Dette skyldes særlig at litteraturkritikkprogrammet «Leseforeningen» er utgått. Programmet gikk annenhver uke med to sendinger á 45 minutter.
I radio har utviklingen vært motsatt. 263 timer kritikker er en dobling av volumet (134 timer i 2000).
Radioprogrammer med innslag av kritikk er følgende:
P1: Norsk på norsk og Kveldsåpent.
P2: På sporet, Boktilsynet, Verdt å vite, Popfront, K-punkt, Kulturnytt, Ordfront, Midt i musikken, Jungeltelegrafen, Kulturbeitet.
P3: Kaliber, Pullover.
Hoveddelen av kritikk er av litteratur og kritikk. Men kritikk i NRK omfatter også kunst, teater, tegneserier, moter og dataspill.