Kritikerlaget

Kalender

Ekstra midler fra Fritt Ord

Fritt Ord lyser ut 40 millioner ekstra til prosjekter som kan fortsette å bidra til en levende offentlighet i den pressede koronasituasjonen.

Kritikerlaget 17. mars 2020 UtlysningerNyheter
Huset2

I en pressemelding tirsdag morgen lyser Stiftelsen Fritt Ord ut 40 millioner ekstra til prosjekter. Ekstrabevilgningen kommer som konsekvens av den uvanlige og vanskelige situasjonen som følge av koronaviruset.

I pressemeldingen skriver Fritt Ord at «virusepidemien setter norsk kulturliv og offentlighet i en svært vanskelig situasjon. Stiftelsen Fritt Ord ønsker derfor å bidra ekstraordinært til prosjekter som kan sikre ytringsrommene, utvikle nye ytringsarenaer og bidra til en levende og vital offentlighet.»

– Vi øker nå våre bevilgningsrammer med 40 millioner kroner, for å hjelpe til å virkeliggjøre gode prosjekter i en tid som både krever og skaper nye måter å formidle på, sier Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.

Utlysningen er åpen, og søknader kan for eksempel dreie seg om digital formidling av kunst, kultur, kunnskap, samt samfunnsdebatt fra frilansere, grupper, institusjoner, organisasjoner, for å nevne noe.

Prosjektstøtten rettes mot spesielt utsatte frie aktører, mindre organisasjoner, små og mellomstore institusjoner og produksjonsselskaper innen Fritt Ords områder, men også andre typer prosjekter og initiativer med spesiell relevans for formidlingssituasjonen utover i 2020.

Tiltakene i utlysningen gjelder alle Fritt Ords ordinære områder, som sakprosa, journalistikk, kritikk, dokumentarfoto, dokumentarfilm, fri scenekunst, foredrag og samfunnsdebatter.

Første søknadsfrist for ekstrautlysningen er 31. mars 2020.