Kritikerlaget

Kalender

Ekstrabevilgning for tapte oppdrag

Store Norske Leksikon og NFFO bevilger en halv million kroner til norske, faglitterære forfattere som blir rammet av avlyste oppdrag i koronaens tid.

Kritikerlaget 16. mars 2020 Nyheter

På grunn av situasjonen som følge av korona og de strenge tiltakene som er iverksatt, er det en rekke frilansere som nå mister oppdrag og dermed inntekt.

– De siste dagene har vi sett og hørt en rekke norske forfattere og kunstnere som nå fortviler over tapte inntekter på grunn av avlyste oppdrag. Frilansere har en skjør økonomi, og jeg har den største forståelse for deres fortvilelse, sier Geir Hønneland, styreleder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

Som et grep for å bøte på noe av den tapte inntekten, har NFFO og Store Norske Leksikon nå bevilget kr. 500 000,- til nye oppdrag med oppdatering av artikler på snl.no.

– Svært mange av landets dyktigste kunnskapsformidlere er frilansere, og disse rammes hardt av en situasjon som denne, der foredrag og kulturarrangementer blir avlyst. Da er det fantastisk at NFFO stiller midler til disposisjon for SNL. Det gir oss mulighet til å gi disse menneskene ekstra oppdrag gjennom perioden med ekstraordinære tiltak, sier Erik Bolstad, sjefredaktør Erik Bolstad i SNL, og utdyper:

– De mest leste artiklene hos oss er veldig gode og oppdatere, men vi skulle gjerne ha oppdatert og utvidet med enda flere. Interessen for å bruke snl.no er veldig stor, lesertallene stiger kraftig. I fjor ble våre artikler lest 93 millioner ganger.

NFFOs generalsekretær Arne Vestbø verdsetter initiativet fra SNL:
– Selv om forfattere og oversettere primært driver skapende og ikke utøvende virksomhet, er det en kjensgjerning at skribentøkonomien de senere årene i økende grad har inkludert honorarer fra formidlingsoppdrag. Situasjonen er derfor dramatisk for mange av NFFOs medlemmer. Vi er derfor veldig takknemlig for initiativet som nå har kommet fra SNL og er glade for å bidra til forfatterøkonomien på denne måten.

Les saken i sin helhet på NFFO’s nettsider.