Ekstraordinær utlysning

På bakgrunn av den pågående koronasituasjonen, lyser Norsk kulturråd ut en ekstraordinær, tverrgående tilskuddsordning.

14. april 2020

Den fortsatt pågående koronasituasjonen har ført til en rekke avlyste kulturarrangementer og oppdrag, noe som fører til reduserte inntekter for kunstnere, kulturarbeidere, arrangører og andre i feltet. Videre legger dette store begrensninger på publikums mulighet til å oppleve kunst og kultur.

På bakgrunn av dette lyser Kulturrådet nå ut en ekstraordinær, tverrgående tilskuddsordning med kortere saksbehandlingstid enn hva som er vanlig. I følge rådet selv skal ordningen skal bidra til «produksjon og formidling innenfor og på tvers av områdene visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern og tidsskrift og kritikk. Formålet er å bygge opp under og stimulere til kreativitet og eksperimentering i møte med de begrensingene som legges i forbindelse med koronaviruset. Utlysningen skal både bidra til kunst- og kulturopplevelser for varierte målgrupper, legge til rette for at det reflekteres rundt den situasjonen koronautbruddet har gitt, samt stimulere til utvikling av arbeidsmåter, formidlingsplattformer og ulike former for publikumsdeltakelse.» Det understrekes også at ordningen er et supplement til de faste ordningene i Kulturfondet.

Søknadsfrist er 5. mai 2020 kl. 13.00

Ordningen er spesielt rettet mot initiativer og prosjekter som er tilpasset den nye situasjonen, deriblant tilskudd til å:

  • Skape nytt innhold innenfor rådende produksjonsvilkår og -rammer
  • Tilpasse eksisterende produksjoner/verk/innhold til formidling i nye kanaler eller på nye måter
  • Utvikle arbeids- og produksjonsmåter, kuratorgrep og formidlingsvirksomhet tilpasset koronasituasjonen

Nær sagt alle kan søke, deriblant privatpersoner, private og offentlige institusjoner og andre virksomheter, og ordningen retter seg mot det profesjonelle kunst- og kulturlivet, samt innenfor kulturvern også de frivillige aktørene.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.