Kritikerlaget

Kalender

En «engere krets» fant veien til Kritikerlagets fire Festspill-debatter

Kritikerlaget avholdt fire møter under Festspillene i Bergen som trakk i snitt 20 personer. Istedenfor bare å avholde et enkelt, stort evenement valgte man å arrangere fire møter. Tre av disse ga kritikerne som opptrådte to-og-to, anledning til å «tenke tanker helt ut, noe vi sjelden får anledning til», skriver Arbeidsutvalget for seksjonen Teater- musikk- og dans i Kritikerlaget i sin rapport.

Kritikerlaget 02. juli 2007 Krit.sirkelenReferaterFestspillene
 3

I år arrangerte Kritikerlaget fire debattmøter isteden for kun det vanlige tradisjonelle. Hver del av seksjonen fikk ett møte, hvor to kritikere satt ned og samtalet om hendelser på Festspillene. Gjennom å ta utgangspunkt i konkrete hendelser på Festspillene kunne vi, foruten å diskutere selve festivalen, gå bak kritikken og dens premisser. Vi synliggjorte også kritikere gjennom å vise til den ekspertkompetanse de har gjennom å åpne et forum hvor vi kunne tenke tanker helt ut, noe vi sjelden får anledning til. Det var gjennomsnittlig tyve personer som kom til møtene. Det var en overvekt av fagpersoner som kom. Videre var det åpent for spørsmål fra salen, og det ble noen meget fruktbare og viktige diskusjoner. Selv om vi håpet at interessen fra allmennheten ville vært større, ser vi med glede på at møtene ble et viktig faglig møtested. Møtene fant sted i Logen i Bergen, 1-3/6, og varte i 45 minutter.
Deltagerne var:

  • teater: Elisabeth Leinslie og Jan Landro
  • dans: Fredrik Rütter og Melanie Fieldseth
  • musikk: Glenn Erik Haugland og Magnus Andersson
.

Også en lengre seanse
Det tradisjonelle store debattmøtet omhandlet regissøren Calixto Bieitos kontroversielle tolkning av Mozarts Bortførelsen fra Seraillet. Forestillingen er sex- og voldsmettet, og på premieren var det tilløp til tumulter. Den er debattert og kritisert over hele verden og samtidig blitt en publikumssuksess. Gjennom debatten kunne deltagerne legge ut om kriterier for å bedømme forestillingens kvalitet, noe som lett gjemmes bak dens sensasjonspreg og angivelige kontroversielle innhold.
Møtet fant sted i Logen i Bergen, 4/6, og varte i 90 minutter.
I panelet satt:

  • Astrid Kvalbein, kritiker i Dagsavisen
  • Hilde Andersen, regissør ved Den Norske Opera
  • Erik Steinskog, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Griegakademiet.

Magnus Andersson var ordstyrer.