Kalender

Erlend Hammer til Kunstkritikk

Norsk kritikerlag har ansatt kunsthistoriker Erlend Hammer som assisterende redaktør for Kunstkritikk i et engasjement fram til 31. desember 2011.

Kritikerlaget 22. mars 2011 Kunst
Erlend hammer

Erlend Hammer (f. 1978) var involvert i Kunstkritikk som skribent og gjesteredaktør fra 2003 til 2008. De siste årene har han bodd i Berlin og arbeidet med doktorgradsavhandlingen «Communion, Community and Conformity: art and selfhood in the aesthetic experience of late postmodernity.» Han er for tiden engasjert som en av redaktørene for Norsk Kunstårbok og som kommentator i Dagbladet.

Hammer vil inngå i Kunstkritikks norske redaksjon og vil dele den daglige redigeringen av siden med ansvarlig redaktør Jonas Ekeberg. Hammer er ansatt i 50% stilling og Ekebergs stilling er – etter eget ønske – midlertidig redusert fra 70% til 50% stilling for å gi rom for nyansettelsen.

– Jeg gleder meg til utfordringene og til å videreføre til de siste par årenes gode utvikling på Kunstkritikk, sier Erlend Hammer.

– Jeg tror den geografiske distansen fra min base i Berlin vil være positiv for et annerledes perspektiv på det norske og nordiske kunstfeltet. Ikke minst gleder jeg meg til å bli kjent med redaksjonen og de av skribentene jeg ikke kjenner fra før, sier Erlend Hammer, som tiltrer engasjementet i april.

– Erlend Hammer er en vesentlig kritiker og en erfaren redaktør. Han vil spille en viktig rolle i den videre utviklingen av Kunstkritikk, selv om han i første omgang kun er ansatt ut 2011, sier redaktør Jonas Ekeberg.