Kritikerlaget

Espen Søbye er Årets litteraturkritiker 2006

Prisen «Årets litteraturkritiker» tildeles i 2006 Espen Søbye.. Det er første gang i prisens historie at den gis til en sakprosakritiker.

Kritikerlaget 01. mars 2006 PriserLitteratur
Soeby1redig72

«Prisen går til en kritiker med betydelige evner til å skjære gjennom retoriske blendverk, til å gi motstand til taust overleverte premisser eller servil omgang med fakta. Kravet til etterprøvbar fornuft, etterrettelighet, belegg for vurderingene, presisjon og redelighet utgjør et teoretisk fundament. Dette er idealer fra vitenskapsfilosofien. De gjelder like mye ham selv som det kritiserte. Å etterleve slike idealer i avisverdenen er ingen liten bragd. Når det i tillegg blir så lesverdig som det blir, har vi å gjøre med kritikk som utfyller en betydelig funksjon – den har noe å lære bort, » sa Espen Stueland i sin tale til Espen Søbye i Presseklubben, Øvre Slottsgt. 23 (Egertorget), torsdag 2. mars 2006.