Kritikerlaget

Et vesentlig ledd forsvinner

Tone Hansen og Gunnhild Varvin om anmelderkuttet i DN.

Kritikerlaget 11. januar 2019 Nyheter
Christopher nielsens utstilling på henie onstad kunstsenter i 2014 rolf ohman
Fra Christopher Nielsens utstilling ved HOK. Foto: Rolf Öhman

«Skal kunsten nå ut av ekkokammeret og nå et generelt publikum, er vi avhengig av at dagsavisene prioriterer den». Det skriver Tone Hansen (direktør Henie Onstad Kunstsenter) og Gunnhild Varvin (kommunikasjonssjef Henie Onstad Kunstsenter) i en kronikk i Aftenposten i går.

Kronikken kommer som en av de mange reaksjonene på Dagens Næringslivs kutt i anmelderiet, som ble varslet i romjulen.

Hansen og Varvin påpeker at selv om den nye kulturmeldingen slår fast kunstens viktige rolle i samfunnet, så gjenspeiles ikke dette i mediebildet. Videre understreker de det faktum at kunst og kultur er viktige ytringer, og dermed sentrale i et demokratisk samfunn.

«Skal kunst ha en naturlig plass i det offentlige ordskiftet, må den behandles med kunnskap og forstand hos den som skal formidle og presentere innholdet» påpekes det i kronikken, og ikke minst understrekes det hvordan kritikken er en vesentlig del av formidlingen av kunst.

Les kronikken i sin helhet her.