Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Fagseminaret «Kritiker 2016»

«Om kritikkens historie, kritikkens retorikk i den nye medievirkeligheten, og etiske dilemma i kritikergjerningen»
Arbeidsutvalget i Seksjon for litteratur inviterer til fagseminaret «Kritiker 2016».
Seminaret består av tre samlinger, alle i Rådhusgt. 7 i Oslo, og skal både gi oss faglig fordypning, inspirasjon og være et sted der vi jobber med tekster.

Kritikerlaget 25. juni 2015 SeminarerNyheterLitteratur

Formålet med seminaret er å opprette nettverk og arbeidsfellesskap mellom kritikere fra ulike aviser og på tvers av ulike medier for å styrke det kollegiale felleskapet.
Samlingene er delt i to med en forelesning først og arbeid i grupper etterpå. Tanken er at vi skal lese og gi respons på hverandres tekster
Forelesere er Sissel Furuseth, Lillian Munk Rösing og Magne Lindholm. Se fullstendig program på neste side.
Det er mulig å søke om støtte til reise og overnatting. Vi oppfordrer alle som har mulighet til å overnatte privat.
Av hensyn til arbeidsgruppenes sammensetning og kontinuiteten i arbeidet er deltakelsen forpliktende.
Skriv en kort søknad hvor du begrunner hvorfor du ønsker å delta i seminaret, oppgi hvilken avis/medium du skriver for. Send søknaden til kritikerlaget@kritikerlaget.no
Svarfristen er 22. august 2015.

Seminaret har en egenandel på kr. 500.
Med vennlig hilsen
Anne Merethe K. Prinos og AU seksjon for Litteratur

Program
25. september
Kl. 16.00: Kritikkhistorie, kritikken i dag – og i fremtiden?
Foreleseren vil snakke om kritikkhistorie i en nordisk kontekst med fokus på hvilken status og rolle kritikeren har hatt og har. Dernest vil hun drøfte hvorvidt vi står overfor et domenetap for litteraturkritikken og fokusere på kritikkens nye rolle i en endret medievirkelighet. Vi har opplevd å få nye arbeidsstipend og ferske stillingskutt. Hvordan håndterer vi det? Bør vi skrive mer eksperimentelt – fornye kritikkens språk? På sekstitallet fornyet Profil-kretsens litteraturkritikken. Er det slik vi må tenke? Eksperimentell kritikk versus forbrukerveiledninger? Hva er fremtiden for litteraturkritikken?
Foreleser: Sissel Furuseth
18.30 – 20.00: Arbeidsgrupper
20.00 – Pizza, snacks – øl og vin

6. november:
Kl. 16.00: «Kritikkens egenart» og en ståstedsanalyse av dansk litteraturkritikk
Dersom kritikken skal ha relevans må den være i besittelse av distinkte særtrekk, utrette noe som gjør den til et umistelig gode. Hva er kritikkens egenart i dag? Hva er distinkte kvaliteter ved en anmeldelse? Kritikkens retorikk belyses med to ulike teksteksempler.
Kritikkens ståsted i den danske offentlige debatten i dag: Hvilke strategier bruker de danske kritikerne i den nye digitale medievirkeligheten?
Foreleser: Lillian Munk Rösing
18.30 – 20.00: Arbeidsgrupper
20.00 – Pizza, snacks – øl og vin

22. januar:
Kl. 16.00: Kritikk og habilitet
Rollesammenblanding kan være problematisk for kritikken, likevel bidrar kjennskap til et verk fra ulike vinkler til klarere analyser og bedre kritikk. Hvilke etiske dilemma reiser habilitetsspørsmålene i en samfunnsmessig kontekst der vi er avhengige av at kritikken fremstår som fri, uavhengig og etisk pålitelig?
Foreleser: Magne Lindholm
18.30 – 20.00: Arbeidsgrupper

20.00 – Pizza, snacks – øl og vin

Lilian Munk Rösing (f.1967), ph.d. og lektor i litteraturvitenskap, Københavns Universitet, kritiker ved dagbladet Politiken. Har i tillegg til en lang rekke artikler publisert tre bøker, som innen hvert sitt emne (barndom, kjønn, Lovens versus kjærlighetens etikk) kombinerer litteratur- og kulturkritikk med psykoanalyse: At læse barnet, Kønnets katekismus, Autoritetens genkomst. Under udgivelse: Pixar with Lacan. The Hysteric’s Guide to Animation

Sissel Furuseth (f. 1971), dr. art, professor i nordisk litteraturvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun er prosjektleder for det nasjonale samarbeidsprosjektet Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000. Verdiforvaltning og mediering og har blant annet publisert Mellom stemme og skrift. En studie i Gunvor Hofmos versifikasjon (2003), Norsk litterær modernisme (med John Brumo, 2005) og Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880 (red., med Jahn Holljen Thon og Eirik Vassenden, 2010).

Magne Lindholm (f. 1951) dr.polit. og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, skribent og oversetter. For radio har han medvirket i Kritikertorget, temaserier om mellomeuropa etter murens fall,Alf Prøysens forfatterskap. Utgitte bøker; Frå babyboom til befolkningsoverskudd (Universitetsforlaget, Oslo 1985), Makt. Mening. Medier (Gan forlag, Oslo 2004), Journalistiskkens autoritet (Doktoravhandling)

Seminaret er støttet av Fritt ord og Norsk kulturråd.