Kritikerlaget

Utlysing av nordisk kritikarstipend

Svenska kulturfonden i Finland utlyser stipend for lengre studieopphald i utlandet til nordiske kritikarar som vil publisere kritikk om finsk eller nordisk kunst.

Märta och Yngve Bäcks stipendiefond har ein pott på 50 000 € for nordiske kritikarar som gjennom studieopphald vil fordjupe seg i finsk eller nordisk kunst. Støtte til litterære arbeid retta mot eit større publikum kan også vere aktuelt.

Søknad sendast elektronisk til www.kulturfonden.fi
Søknadsfrist: 28. oktober 2013

Spørsmål kan rettast til Kulturombudsman Annika Pråhl
Telefon: +358 50 566 6474
E-post: annika.prahl@kulturfonden.fi.