Flere stipender styrker kritikken

Takket være midler fra Fritt Ord og NFF kan Norsk kritikerlag nå lyse ut to nye stipend til kritikere. Dette vil gi flere norske kritikere mulighet til å arbeide langsiktig og uavhengig innenfor sine fagområder.

24. februar 2010

Takket være Institusjonen Fritt Ord og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) kan Norsk kritikerlag nå lyse ut to nye stipender for kritikere, ett arbeidsstipend og ett stipend for sakprosakritikk. – Kritikkens rammebetingelser er svært viktig for formidling av kunst og kultur, og for kvaliteten på den offentlige debatten. Dette vil gi flere norske kritikere mulighet til å arbeide langsiktig og uavhengig innenfor sine fagområder, sier nestleder i Norsk kritikerlag, Marit Paasche.

De nye stipendene er en treårig prøveordning, og lederen i Norsk kritikerlag, Anne Schäffer, mener at staten nå må kjenne sin besøkelsestid. – Vi setter stor pris på støtten, fra Fritt Ord og NFF, som har gjort det mulig å etablere de nye stipendene. Kritikerne trenger imidlertid bedre permanente stipendordninger, på linje med kunstnere og forfattere. Det er i dag kun ett statlig arbeidsstipend fordelt på flere hundre kritikere innenfor alle fagområder. Det er alt for lite, sier Schäffer.

Fritt Ord har bidratt med 480 000 til tre arbeidsstipend fordelt over tre år, mens NFF har gitt 300 000 til tre sakprosastipend for kritikere, fordelt over tre år. – Fritt Ord håper at de to nye stipendiene vil bidra til at vi får flere profesjonelle og uavhengige kritikere, sier direktør i Fritt Ord, Erik Rudeng. NFF støtter ordningen fordi de ønsker å bedre nivået på sakprosakritikken. – Kritikk er viktig for å opprettholde nivået på norsk sakprosa. Sakprosaen bidrar også til å styrke den kritiske bevisstheten i offentligheten. Derfor er gode kritikere viktig, sier Jørgen Lorentzen i NFF.

Om Norsk kritikerlag
Norsk kritikerlag er interesseorganisasjon for norske kritikere, og arbeider for å fremme kritikkens kvalitet og uavhengighet. Kritikerlaget har ca 350 medlemmer fordelt på tre seksjoner; kunst, litteratur og teater/musikk/dans. Norsk kritikerlag står blant annet bak nettstedet kunstkritikk.no, og de faste arrangementene under tittelen Kritikersalong. (www.kritikerlaget.no)

Spørsmål vedrørende stipendene kan rettes til:
Generalsekretær Anne Merethe K. Prinos (22 47 24 30)
Leder Anne Schäffer (911 311 25)
Nestleder Marit Paasche (93 45 48 64).