<FONT COLOR="#EE7600">Søknadsfrist går ut mandag</FONT>

Statens arbeidsstipend, Statens diversestipend

, Oslo bys kulturstipend samt Norsk kritikerlags reisestipend er nå utlyst!

30. september 2007
Golddiggers

Alle fire har søknadsfrist 15.10!  Det ble for første gang anledning for kritikere til å søke om arbeidsstipend da Kulturdepartementet på fjorårets statsbudsjett <LINK http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/pressesenter/pressemeldinger/2007/Tildeling-av-statens-kunstnerstipend-og-.html?id=461775>innvilget ett etårig arbeidsstipend øremerket til kritikere. Budsjettet ble offentlig i begynnelsen av oktober, og med forlenget søknadsfrist for kritiker-stipendet, kom det i alt inn 30 søknader.

  Stipendet ble <LINK http://www.regjeringen.no/upload/KKD/Kultur/Tildelinger%202007%20%20stipendtype%20pr%20kunstnergruppe.pdf>tildelt teaterkritiker Therese Bjørneboe som er redaktør i <LINK http://www.shakespeare.no/tidsskrift/nyttopplegg/hefteindex.php?aarstall=2007&nr=1>Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift
Statens arbeidsstipend samt reise- og studiestipend:
Søknadspapirer kan lastes ned <LINK http://www.kunstnerstipend.no/Apps/SKS/articlesSKS.nsf/c799a6a98071a336c12568b3002f3864/6ca61a7955d6cc7ac125734f00329aae/$FILE/Stipendskjema%20bokmål%202008.pdf>som pdf eller via informasjonssiden der det også ligger en <LINK http://www.kunstnerstipend.no/Apps/SKS/articlesSKS.nsf/lupTagsByUNID/DD05209E86F9643CC1256D51002DA15C!OpenDocument>full utlysningstekst og veiledning. Ta eventuelt kontakt med <LINK http://kritikerlaget.no/index.php?id=14>Norsk kritikerlag.


Oslo bys kulturstipend:
Søkere må ha tilknytning til Oslo gjennom yrke og/eller bosted. Den som tidligere har fått stipendet kommer ikke i betraktning.
Søknadspapirer fås ved henvendelse til Norsk kritikerlag ? telefon 22 47 24 30 eller på e-post


Norsk kritikerlags reise- og studiestipend:
Søknaden skal inneholde CV og en prosjektbeskrivelse.
  Prosjektbeskrivelsen bør inneholde:
 • reisebudsjett

 • redegjørelse for reisens formål

 • hva som skal studeres

 • hvordan søkeren planlegger å gjennomføre studiene

 • hvordan studienes resultat er tenkt publisert

Søkere må på regelmessig basis være aktive som kritikere innen presse, radio, fjernsyn eller tidsskrifter.
Søknadsskjema som kan lastes ned under, eller du kan ta kontakt Norsk kritikerlag.