Kritikerlaget

Kalender

Forlenget frist for Statens kunstnerstipend

Norsk kulturråd har forlenget søknadsfristen for Statens kunstnerstipend til onsdag 23. oktober kl 13:00.

Kritikerlaget 21. oktober 2013 UtlysningerNyheter

Forrige uke måtte Kulturrådets nye elektroniske søknadsportal midlertidig stenges. Årsaken var tekniske problemer grunnnet stor søkerpågang.

Søknadsportalen er nå åpnen. Kulturrådet beklager vanskene mange søkere har opplevd, og forsikrer om at ingen søknader har gått tapt.

Les mer på nettsiden til Norsk kulturråd.