Formidling av klassisk musikk

Under Festspillene i Bergen vil arrangeres en kritikersalong om formidlingen av klassisk musikk.

7. mai 2018
Festspillene
Wheels within wheels

Tid: Mandag 28. mai kl. 17.00
Sted: Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen

Hvilken rolle spiller utøveren i musikkritikken? Hva er forholdet mellom komponist og utøver, verk og fremføring?

I samarbeid med Festspillene i Bergen inviterer Norsk kritikerlag norske musikkmennesker til debatt om kritikkens forhold til utøverrollen i formidlingen av både historisk og ny kunstmusikk.

Panelet består av Magnus Andersson, musikkritiker i Klassekampen, Lene Grenager, komponist og utøver, Jostein Gundersen, førsteamanuensis ved Griegakademiet og aktuell med Wheels within Wheels. Musikkritiker Emil Bernhardt er ordstyrer.

Etter samtalen deler Ida Habbestad, leder av Norsk kritikerlag, ut prisen for Årets kritikk.