FORUM FOR FORFATTERE OG KRITIKERE

Norsk Litteraturfestival Lillehammer 29.-30. mai 2008, arr. Norsk kritikerlag

17. april 2008

Manifestet – en håndgripelig sjanger for en uhåndgripelig fremtid
Kritikerseminaret fordyper seg denne gang i manifestet, en tekstsjanger som på ulike måter alltid vil være rettet mot fremtiden. Manifest brukes ofte synonymt med programerklæring, og sjangeren kan beskrives som en optimistisk sjanger, preget av vilje til å jobbe aktivt mot en bedre fremtid, eller i alle fall å vise mulighetene for en annerledes fremtid.

Seminaret vil blant annet undersøke hvordan tidligere tiders manifest har kommet til å prege sin fremtid, og ikke minst hvilken posisjon og funksjon manifestet kan ha i vår tid, som ofte beskrives som uoversiktlig, uhåndgripelig og endog handlingslammet. Manifest er satt sammen av mani, som betyr hånd, og fest, som betyr å gripe, og kan representere et alternativ til de mange dystre fremtidsvisjonene vår tid er preget av. Seminaret har fått navnet «Manifestet – en håndgripelig sjanger for en uhåndgripelig fremtid».

Seminaret er åpent for alle. Billett kan kjøpes til hvert enkelt foredrag (kr 100) eller til hele seminaret (kr 500).

  Torsdag 29. mai

  11.30: Registrering, kaffe og velkommen

  12.00: Åpningsforedrag om kunstmanifestets historie og innvirkning ved litteraturprofessor Mary Ann Caws

  14.00: «Kritisk manifest 2008» – en presentasjon av fremtidens kritikk ved leder i Norsk kritikerlag, Leif Høghaug

  16.00: «En høylydt oppfordring til handling» – et foredrag om politisk musikk, hiphop, kulturens ansvar for samfunnsutviklingen og hvordan vi bør organisere verden for å gjøre den til et levelig sted for alle ved Elling Borgersrud i Gatas Parlament


  Fredag 30. mai

  11.00: «Manifest og politisk kunst etter 2000»: en presentasjon av Moskva- og St. Petersburgkollektivet Chto delat ved kunstner og aktivist Dmitry Vilensky

  14.00: «Hvorfor bry seg om manifest i dag?» Innlegg på tjue minutter ved Ellef Prestsæter og Danjel Andersson. Etter en kort pause vil innleggene danne utgangspunkt for en samtale mellom Prestsæter og Andersson, som nylig har redigert hvert sitt tidsskrift om manifest


  Seminaret avsluttes klokka 16.00.

Seminaret er støttet av Norsk kulturråd, Den norske Forfatterforening og Institusjonen Fritt Ord.
Presentasjon av foredragsholdere

Mary Ann Caws (f. 1933) er professor ved City University i New York. Hun har skrevet over 40 bøker, og er kjent blant annet for sitt omfattende arbeid med fransk surrealisme. Hun har dessuten redigert den største antologi av modernistiske manifester som er utgitt, bestående av over 200 manifester fra forskjellige land: MANIFESTO. A century of Isms, Modernist Manifestos and Statements (University of Nebraska Press, 2001).

Leif Høghaug (f. 1974) er litteraturviter, kritiker og leder av Norsk kritikerlag. Han underviser ved Forfatterstudiet, Høgskolen i Bø i Telemark, og skriver kritikk for Ny Tid.

Elling Borgersrud (f. 1975) er rapartist og låtskriver i gruppa Gatas Parlament og Samvirkelaget, og skriver tekster som oppfordrer til handling og politisk aktivitet. Se også: www.gatasp.no

Dmitry Vilensky (f. 1964) er kunstner og aktivist, og medlem i kollektivet Chto delat (eller What is to be done? ). Kollektivet ble etablert i 2003 i St. Petersburg av en gruppe kunstnere, kritikere, filosofer og forfattere med det for øye å forene politisk teori, kunst og aktivisme. Kollektivet utgir blant annet en tospråklig avis (russisk og engelsk) som tar opp emner relatert til engasjert og politisk kunst i Russland og andre steder. Se også hjemmesiden: www.chtodelat.org

Danjel Andersson er kritiker og redaktør for det svenske teatertidsskriftet Visslingar och Rop, som vinteren 2006 utga eget temanummer om manifestet. Se også www.vor.nu

Ellef Prestsæter er redaktør sammen med Karin Nygård for tidsskriftet Rett kopi dokumenterer framtiden. Manifestet, utgitt høsten 2007, og skriver for tiden en masteroppgave om italiensk, portugisisk og brasiliansk futurisme. Se også: www.rettkopi.no