Kritikerlaget

Kalender

Fra kunstkritikk til kunstskriving

I nettidsskriftet Kunstkritikk kan man nå lese Jon-Ove Steihaugs rapport fra seminaret The Outside Chance of Art Criticism, som tidsskriftet arrangerte 19. mai i anledning lanseringen av nordisk og internasjonal utgave.

Kritikerlaget 03. juni 2011 Kunst
Lillemose martinez allen 511x383

«Seminaret klarte (…) å samle noen sentrale operatører innenfor et utvidet felt av tekstproduksjon og publisering. Det spente fra institusjoners produksjon av «diskurs» (Martinez for MACBA og Documenta), til aktivistisk bruk av nettet for å drive en kritisk diskusjon som både kunstnere og akademikere deltar i (Vidokle) og det mer tradisjonelle kunsttidsskriftet (Allen). Dette angir også noe av det bevegelige feltet et prosjekt som Kunstkritikk befinner seg, posisjonert imellom den kjente utstillingsanmeldelsen og andre former for tilnærming til kunstfeltet,» skriver Jon-Ove Steihaug i artikkelen med tittelen «Fra kunstkritikk til kunstskriving».

Ingressbilde: Ordstyrer Jacob Lillemose (Kunstkritikk), Chus Martinez (Documenta 13/MACBA), Jennifer Allen (frieze d/e). Alle foto: Kunstnernes Hus.