Fritt ord lyser ut midler til litteraturformidling i bibliotekene

Fritt Ord lyser ut midler til formidling av norske samtidsromaner ved bibliotekene.

Kritikerlaget 10. april 2014 LitteraturUtlysninger
Fritt ord logo

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til formidling og diskusjon med utgangspunkt i norske samtidsromaner. På denne måten vil organisasjonen stimulere til formidling av litteratur og styrke folkebibliotekene som formidlingsarena.

«Hva skjer i romankunsten i dag? Hva forteller nye romaner om livet i det norske samfunnet? Hvordan kan bibliotekene utvikle sin virksomhet gjennom nye formidlings- og aktivitetsformer?» spørres det i utlysningen.

Tilskuddene kan søkes både av folkebibliotek og av enkeltpersoner eller organisasjoner som har avtaler med bibliotek om arrangementer.

Søknadsfrist er 20. juni.

Les fullstendig utlysning på Fritt ords nettside.