Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Fritt Ord utlyser kritikerstipend

Under tittelen «Den gode kritikken» utlyser Fritt Ord kritikerstipender.

Kritikerlaget 11. april 2018
9fc168db 4903 4378 ae45 2adaac8888b1
I år som i fjor utlyser stiftelsen Fritt Ord ti årlige stipender à 200 000 kroner til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV/radio.

Søknadsfristen er onsdag 16. mai klokken 15.00.

I forbindelse med utlysningen bemerker Fritt Ord behovet for å styrke den offentlige kritikken «for å sette borgerne i stand til selv å reflektere over kulturens mange uttrykk. Fritt Ord ønsker å bidra til å stimulere og styrke kritikken som en uunnværlig del av norsk journalistikk. Den gode kritikken kommuniserer og engasjerer, den er kompetent og kunnskapsorientert – og styrker dermed offentligheten og samfunnet.»

I tillegg understrekes behovet for fornyelse, i en medievirkelighet i utvikling. «De tradisjonelle enkeltanmeldelsene av enkeltuttrykk må suppleres av kritiske kommentarer, større kritikkbidrag – og andre former for nytenkende, sjangerutviklende kritikk,» skriver Fritt Ord.

Stipendene kan tildeles kritikere som arbeider innenfor hvilke som helst av kunstens og kulturens felter. Stipendene skal resultere i konkret og løpende kritikkproduksjon gjennom hele året, og er et bidrag til kvalitetsheving og profesjonalisering av et antall norske kritikere årlig. Fritt Ord ønsker å gi flere kritikere bedre muligheter til å utøve sitt yrke og bruke mer tid på det. Stipendene er ment som et tillegg til andre kritikerinntekter, på toppen av ordinært honorar.

For å søke, bruk Fritt Ords ordinære søknadsskjema på www.frittord.no. Merk søknaden med «Kritikerstipend».