Fritt Ords kritikerstipend: Den gode kritikken 2023–2024

Stiftelsen Fritt Ord utlyser ti årlige stipender til kritikere. Søknadsfrist 5. mai 2023.

11. mars 2023
Pexels pixabay 372748
Kilde: Pexels / Pixabay

Med henvisning til hvordan kritikervirket er en virksomhet under press, og et stadig behov for å fornye kritikksjangeren, utlyser Fritt Ord ti årlige stipender à kr. 250 000,- til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV eller radio.

Hensikten er å styrke den offentlige kritikken for å sette borgerne i stand til selv å reflektere over kulturens mange uttrykk. Fritt Ord ønsker å bidra til å stimulere og styrke kritikken som en uunnværlig del av norsk journalistikk.

Stipendene kan tildeles kritikere som arbeider innenfor hvilke som helst av litteraturens, kunstens og kulturens felter. Stipendene skal resultere i konkret og løpende kritikkproduksjon gjennom hele året, og er et bidrag til kvalitetsheving og profesjonalisering av et antall norske kritikere årlig. Fritt Ord ønsker å gi flere kritikere bedre muligheter til å utøve sitt yrke og bruke mer tid på det.

Det presiseres at stipendene er ment som et tillegg til andre kritikerinntekter, på toppen av ordinært honorar. Det understrekers videre at stipendene går til kritikere med norsk offentlighet som målgruppe og norsk som arbeidsspråk. Stipendene er dessuten øremerket frilansere og frie skribenter med publiseringsavtale.

Søknadsfrist: 5. mai 2023

Mer informasjon og krav til søknaden finner man her.