Kritikerlaget

Fritt Ords kritikerstipend: Den gode kritikken 2024-2025

Stiftelsen Fritt Ord utlyser ti årlige stipender til kritikere. Søknadsfrist 3. mai 2024.

Kritikerlaget 25. mars 2024 ØkonomiUtlysningerNyheter
Pexels picjumbocom 210661
Kilde: Pexels

«Medienes kritikkvirksomhet overfor litteratur, kunst og kultur er av flere grunner under press. Parallelt med det svært høye og på flere områder økende nivået av kulturskaping og kulturinteresse i Norge ser vi at kritikken stagnerer eller reduseres over tid. Den offentlige kritikken må styrkes for å sette borgerne i stand til selv å reflektere over kulturens mange uttrykk. Fritt Ord ønsker å bidra til å stimulere og styrke kritikken som en uunnværlig del av norsk journalistikk. Den gode kritikken kommuniserer og engasjerer, den er kompetent og kunnskapsorientert – og styrker dermed offentligheten og samfunnet.»

Med dette utlyser Fritt Ord under tittelen «Den gode kritikken» ti årlige stipender à kr. 250 000,- til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV eller radio. Med stipendene ønsker Fritt Ord å bidra til å stimulere og styrke kritikken som en uunnværlig del av norsk journalistikk.

Blant kriteriene for søkere, er følgende:

  • Stipendene går til kritikere med norsk offentlighet som målgruppe og norsk som arbeidsspråk.
  • Stipendene er øremerket frilansere og frie skribenter med publiseringsavtale.
  • Fritt Ord ønsker søknader fra kritikere som leverer til frie medier redigert i samsvar med Redaktørplakaten og øvrige av medienes etiske og profesjonelle retningslinjer.

Søknadsfrist: 3. mai 2024.

Mer informasjon og krav til søknaden finner man på Fritt Ords nettside.