Fritt Ords stipender delt ut

Fritt Ords årlige kritikerstipender for 2023–2024 er delt ut.

3. august 2023
Pexels pixabay 268349
Kilde: Pexels

Fritt Ord offentliggjorde rett før sommeren kritikerne som mottar kritikerstipend for perioden 2023–2024. Fritt Ord deler ut ni stipender, og tildelingene fordeler seg over flere fagfelt. Følgende kritikere mottar stipendet:

  • Abirami Logendran, kunstkritiker i Klassekampen
  • Anders Rubing, arkitekturkritiker i Bergens Tidende
  • Carina Elisabeth Beddari, litteratur- og kunstkritiker i Morgenbladet
  • Einar Aarvig, filmkritiker i Dagbladet
  • Erle Marie Sørheim, kritiker i Aftenposten
  • Justine Ngyuen, kunstkritiker i Morgenbladet
  • Leif Bull, litteraturkritiker i Dagens Næringsliv
  • Maria Birkeland Olerud, litteraturkritiker i Vårt Land
  • Tommy Olsson, kunstkritiker i Klassekampen

Kritikerstipendene er på kr. 250 000,- per stipend, og skal resultere i løpende kritikk i perioden august 2023 til august 2024, for slik å fungere som et bidrag til kvalitetsheving og profesjonalisering av kritikk og anmelderi. Videre skal stipendene være et supplement til ordinære honorarer fra oppdragsgiver.

Les mer om ordningen her.

Norsk kritikerlag gratulerer!