Kritikerlaget

Geografi og kritisk praksis – Kritikerseminaret 2011

26.–27. mai 2011 inviterer litteraturseksjonen i Norsk kritikerlag forfattere og kritikere til seminar, for syttende år på rad. Seminaret legges som vanlig til Litteraturfestivalen på Lillehammer (Sigrid Undset-dagene) og inngår som en del av programmet ved festivalen.

Foredragsholdere i år er Anne-Marie Mai, Espen Søbye, Birgitta Wallin, Anna Hallberg og Terry Eagleton (bildet). Norsk kritikerlag dekker som vanlig et begrenset antall plasser (søknadsfrist 2. mai), men andre interesserte kan delta mot en mindre avgift – kr 500 for hele seminaret, kr 100 for enkeltforedrag.

Kritikerlaget 29. april 2011 LitteraturSeminarer
Terry eagleton

Geografi og kritisk praksis – Kritikerseminaret 2011

Norsk Litteraturfestival Lillehammer 26.–27. mai 2011

Seminaret fokuserer på andre sjangre enn romansjangeren og kritikken av den. To av foredragene er dessuten inspirert av årets festivaltema som er «Byen».

Torsdag 26. mai Holbøsalen, Kulturhuset Banken:

Kl. 10.30 Registrering og kaffe

Kl. 11.00 Anne-Marie Mai: «Et boost via geografien. Byen som omdreiningspunkt i dansk litteraturhistorie»

Tradisjonelt fortelles litteraturhistorien ut fra personer eller perioder, men i Hvor litteraturen finder sted, bd. I-III tar Anne-Marie Mai utgangspunkt i stedene der litteraturen er blitt til. Siste og tredje bind der storbyene, avisene og Internett er røde tråder, utgis i år. Anne-Marie Mai er professor i litteratur ved Syddansk Universitet, Danmark.

Kl. 13.00 Espen Søbye: «Offentlighet, kritikk og filosofi. Grunnlagsproblemer i sakprosakritikken»

Sakprosakritikken må bygge på allmenndannelse, men i hvilken grad er det mulig i dag? Espen Søbye er magister i filosofi og har anmeldt sakprosa i Dagbladet, Prosa og Agora. Han har skrevet flere biografier, den siste er: En mann fra forgangne århundrer. Overlege Johan Scharffenbergs liv og virke 1869-1965. En arkivstudie (2010).

Kl. 14.00 Birgitta Wallin: «På reise med karavan i litteraturen og verden»

Det svenske litteraturtidsskriftet Karavan ved sjefredaktør Birgitta Wallin ble i 2009 tildelt Stig Dagerman-prisen for sitt arbeid med å introdusere store, men ukjente forfatterskap fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. Wallin er selv oversetter og en av lederne for oversettelsesprosjektet «Indiska Biblioteket» – et litterært samarbeid over grensene. Innlegget etterfølges av en kommentar ved kritiker Alf Kjetil Walgermo.

Kl. 17.00 (etter festivalens hovedforedrag) Middag

Fredag 27. mai Holbøsalen, Kulturhuset Banken

Kl. 11.00 Terry Eagleton: «Kritikkens død?»

Terry Eagleton er professor ved University of Lancaster og en av vår tids mest innflytelsesrike litteratur- og kulturkritikere. Et av spørsmålene han stadig vender tilbake til, er kritikkens berettigelse og funksjon. Han har utgitt et stort antall bøker, deriblant Walter Benjamin, or towards a revolutionary Criticism (1981), The Function of Criticism (1984) og Trouble with Strangers: A Study of Ethics (2008). På norsk foreligger Etter teorien (overs. av Agnete Øye, 2008). Innledning ved Karin Haugen, redaktør i Klassekampens bokmagasin.

Kl. 13.00 Anna Hallberg: «Urbanitet og poesi»

Finnes det urban poesi i Skandinavia? Hva betyr «byen» som fenomen for svensk og norsk poesi? Anna Hallberg er svensk poet og litteraturkritiker i Dagens Nyheter. Hennes fjerde diktsamling, Colosseum, Kolosseum (2010), var nominert til Nordisk Råds Litteraturpris.

Seminaret er støttet av Norsk kulturråd, Den norske Forfatterforening og Institusjonen Fritt Ord.

Mer informasjon og søknadsskjema kan lastes ned under.