Gjesteopphold for kritikere

ArtScene Trondheim og Lademoen Kunstnerverksteder lyser ut gjesteopphold for tilreisende kritikere.

16. mai 2024
Fra paneldebatt om kritikk, havet 2023 f. ast
Fra paneldebatt om kritikk, Havet 2023. Foto: ArtScene Trondheim

For tredje gang utlyser ArtScene Trondheim og Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) nye gjesteopphold for tilreisende kritikere, og fortsetter med det sitt arbeid for kritikkens betydning på kulturfeltet. De utvalgte kritikerne vil få et stipend på kr. 15 000,- i tillegg til et honorert tekstoppdrag i løpet av sitt arbeidsopphold.

Bakgrunn for utlysningen
Kulturbyen Trondheim er i en voldsom vekst, med nye atelierfellesskap, private kunstgallerier og museer, som Rotvoll kunstnerkollektiv, Kjøpmannsgata Ung Kunst, Kunsthall Trondheim og Galleri Dropsfabrikken. Våren 2025 åpner også storsatsningen Posten Moderne. På scenekunstfeltet har Rosendal Teater etablert seg i Østbyen og Nye Hjorten Teater åpner våren 2025. Det gjør det svært aktuelt å invitere flere kritikere til byen slik at de får anledning til å fordype seg i det som foregår her.

Samtidig er kritikken som sjanger i nedgang på nasjonal basis. Som en viktig aktør for kunstkritikk i Midt-Norge ønsker ArtScene Trondheim sammen med Lademoen Kunstnerverksteder å løfte frem kritikervirket gjennom et gjesteopphold.

Om gjesteoppholdet
De aktuelle kritikerne vil få opphold og arbeidsplass i inntil en måned på Lademoen Kunstnerverksteder i Trondheim i mars 2025 eller mars 2026.

Kritikere som skriver om sjangre som visuell kunst, scenekunst, musikk og dans er velkomne til å søke. Oppholdet kan brukes til faglig fordypning, til å bli kjent med regionens kunst- og kulturscene og skrivearbeid.

Nysgjerrige på tidligere mottakere? Les om gjestekritikere for perioden 2021/22 og for perioden 2023/24.

I løpet av sitt gjesteopphold skal kritikerne gjennomføre en presentasjon av sitt kritikervirke, samt skrive en tekst som publiseres på artscene.no. Teksten honoreres etter Kritikerlagets satser og kan ta form som kritikk fra regionens kunstscene, et intervju med en lokal kulturaktør eller en tekst fra kritikerens faglige interesseområde.

Praktisk info:
• Lademoen Kunstnerverksteder tilbyr opphold i fullt utstyrt gjesteleilighet (ettroms).
• Kritikeren dekker selv utgifter som kost, reise, forsikring, etc.
• Kritikeren mottar et stipend pålydende kr. 15 000 fra ArtScene Trondheim.
• Teksten honoreres etter Kritikerlagets satser (som per nå er kr. 7 000,- / 11 000,-) av ArtScene Trondheim.
• Tidsperiode: mars 2025 eller mars 2026.
• Ordningen er rettet mot kritikere bosatt i Norden. (Trondheimsbaserte kritikere blir ikke vurdert).

• Vi tar kun imot søknader via dette søknadsskjemaet.

Søknaden skal inneholde:
• Utfylt skjema
• Vedlagt PDF med maks 9 sider totalt, opptil 20 MB, navnefil: Kritiker_Etternavn med følgende:
• Kort beskrivelse av ens kritikervirke og motivasjon for arbeidsoppholdet. (Maks 1 side).
• 2-3 teksteksempler (Maks 6 sider totalt, ved bruk av Times New Roman, fontstr. 12 eller tilsvarende).
• CV (Maks 2 sider).

Spørsmål om oppholdet rettes til mail@lkv.no og post@artscene.no.

SØKNADSFRIST: 16. juni 2024 kl 23:59 (CET).

Juryen vil ha følgende sammensetning:
• Ine Therese Berg, førsteamanuensis ved drama og teater, NTNU og kritiker
• Petter Buhagen, kunstnerisk leder for Babel visningsrom for kunst /LKV
• Eline Bjerkan, kritiker og redaksjonsmedlem ArtScene Trondheim
• Marit K. Flåtter, kritiker og ansvarlig redaktør ArtScene Trondheim
_____

ArtScene Trondheim (AST) er et uavhengig nettmagasin for kunstkritikk og formidling. Vi belyser og diskuterer samtidskunsten i regionen, og er en aktiv deltager i den nordiske kunstdiskursen. I redaksjonen sitter Eline Bjerkan og Marit K. Flåtter.

Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) er en kunstnerstyrt institusjon som omfatter et arbeidsfellesskap for over 40 profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere, produksjonsverksteder for arbeid med tre og metall, grafikk og analogt fotografi, samt et keramikkovn og tre prosjektrom tilgjengelige for alle profesjonelle kunstnere, et internasjonalt artist-in-residence program for kunstnere innen visuell kunst, dans, musikk, scenekunst, film og litteratur, samt kuratorer og kritikere, og BABEL visningsrom for kunst.